fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH

18.5.2019 – THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH
Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 14,7-14)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.” Chúa Giêsu cũng đã từng dạy chúng ta: “Xem quả thì biết cây”[1], để khi ta chiêm ngắm chính Ngài, nghe Lời Ngài và nhìn xem những việc tốt lành Ngài làm, ta thấy được Chúa Cha là Đấng tốt lành: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Nơi Chúa Giêsu, chúng ta học được bài học vâng phục: “Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình” và bài học khiêm hạ: “bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con”, đó cũng chính là sự khó nghèo tột cùng trong tinh thần của Ngài: không có đến 1 chút ý riêng, mà tất cả là ý Cha, việc của Cha, vinh danh Cha.

Trong thời Cựu Ước, khi ông Mô-sê xin cho được thấy Chúa, thì“Người phán: “Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống”.  Với ông Môsê, Thiên Chúa đã mặc khải Ngài là “Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ…” [2]

Ngày nay, nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được thấy Chúa Cha mà không phải chết: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” vì “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.” Nơi Chúa Giêsu, chúng ta thấy được Chúa Cha là Đấng Giàu lòng Thương xót[3]:Ngài là Đấng hay chạnh thương[4], Đấng tha thiết kiếm tìm kẻ lầm lạc để tha thứ và chữa lành[5], là Đấng yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16),tức là ban chính mình Ngài cho con người.

Có một điều lạ lùng nơi sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa là: Sau khi đã ban tất cả cho chúng ta, Ngài vẫn còn muốn chúng ta xin thêm nữa: “Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”[6] và:“Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con”[7]. Như thế, khi chúng ta cầu xinbất cứ điều gì, lại là lúc chúng ta “cho Chúa cơ hội” để bày tỏ vinh quang của Người qua việc thi ân cho chúng ta, vì Ngài biết rõ sự giới hạn của chúng ta: “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”[8]

Đức Maria là người đã kinh nghiệm về sự tốt lành vô biên ấy của Thiên Chúa: “Chúa đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu, Danh Người là Thánh”[9], nên Mẹ không ngần ngại xin với Chúa bất cứ điều gì. Chúng ta còn nhớ tại Cana, Mẹ đã thưa với Chúa về tình cảnh đáng thương của đôi bạn trẻ: “Họ hết rượu rồi!” Chúa hiểu ngay ý Mẹ muốn giúp họ, và cho dù “Giờ” của Ngài chưa tới, Ngài vẫn làm vừa ý Mẹ để Mẹ được trọn niềm vui khi Ngài làm cho nước hóa thành rượu ngon hảo hạng.[10]

Trong lần hiện ra thứ hai của Đức Mẹ cho chị Catarina, chị Catarina nhìn thấy trên tay Đức Mẹ… có những hạt kim cương không tỏa sáng, Mẹ đã giải thích cho chị đó là những ơn người ta quên xin!

Nơi Chúa, có tất cả mọi ơn để chúng ta sử dụng mà làm vinh danh Chúa Cha và mưu ích cho chính bản thân mình, vì thế chúng ta hãy khiêm tốn nài xin Chúa ban ơn để ngày càng sống tốt hơn và có niềm vui hơn.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Nhớ lời Mẹ Maria đã dặn dò chúng ta: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”[11], chúng ta còn ngần ngại gì mà không đến xin cùng Chúa Giêsu bất cứ điều gì ta cần hôm nay:

– Con cần có sức khỏe tốt để phục vụ gia đình. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con.

– Con cần sự kiên nhẫn để có thể chịu đựng được người hàng xóm. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con.

– Con cần sự khiêm nhường và khôn ngoan để cộng tác với đồng nghiệp. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con.

-…

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Maria, chúng con xin hiệp cùng với Mẹ và trong Mẹ, để dâng lên Chúa Cha lời kinh mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng con: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.”

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Mt 7,15-20
[2] Xh 33,20.34,6-7
[3] Ep 2,4
[4] X. Lc 7,13; Mt 14,14
[5] X. Lc 15;1-32; Mt 7,9-13
[6] Ga 16,23
[7] Ga 14,13
[8] Ga 15,5
[9] Kinh Magnificat Lc 1,46-55
[10] X. Ga 2,1-12.
[11] Ga 2,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *