fbpx

SỰ VÂNG LỜI CỦA ĐỨC MARIA


Nhân đức thứ bảy:
SỰ VÂNG LỜI CỦA ĐỨC MARIA


https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/videos/1043339175875780/

Mẹ Maria đã luôn vâng phục Thiên Chúa qua những hoàn cảnh vui sướng và đau  khổ trong cuộc sống của Mẹ. Phúc Âm kể lại Mẹ đã ghi nhận tất cả những biến cố và suy niệm trong sự thinh lặng của cõi lòng. Chúa Giêsu đã tuyên bố phúc cho những ai lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ. Như thế, Đức Maria là môn đệ đầu tiên của Con của Mẹ. Niềm vui của Mẹ là làm hài lòng Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, trong sự tùng phục và từ bỏ chính mình để cho Thiên Chúa sử dụng.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin giúp con hiểu được kế hoạch yêu thương của Chúa trong cuộc đời con và ban sức mạnh giúp con thực hiện kế hoạch đó.
Và xin Mẹ hãy nhớ đến…(ý nguyện riêng)
Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *