fbpx

🎀 TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – Ngày thứ Chín (18.7.2019) 🎀

💜 NGÀY THỨ CHÍN : Giáo Hội, ánh sáng cho muôn dân 💜


https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/videos/1071121433277926/

Xướng: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Kinh Mở đầu:
(Chung) Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ của con, xin Mẹ khẩn cầu Con của Mẹ thay cho con về tất cả mọi điều cần thiết đối với linh hồn con và toàn thể nhân loại, sao cho Nước  của Ngài được thiết lập trên trái đất. Điều khẩn nguyện thiết tha nhất của con là sao cho Mẹ có thể chiến thắng nơi bản thân con, nơi tất cả mọi tâm hồn, và xin Mẹ khắc sâu Nước của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, trên trái đất. Amen.

Hát: “Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Ngày thứ Chín: Giáo Hội, ánh sáng cho muôn dân.

Chúa Giêsu đã xây dựng Giáo hội trên nền tảng Phêrô và các Tông Đồ khác. Ngày nay, Ngài tiếp tục kêu gọi các người nam, người nữ sống Phúc Âm trong lòng Giáo hội. Đức Kitô là ánh sáng thế gian. Là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi trở nên con cái sự sáng. Cuộc sống của chúng ta phải là cơ hội để người khác tìm về cùng Thiên Chúa là chân lý, là tình yêu và là sự sống. 

Chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện: (khoảng 1 phút).
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết cùng nhau xây dựng một “nền văn minh tình thương”, là cuộc sống mỗi ngày, được xây dựng trên tình thương, công bằng và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người chứ không xây dựng trên tiền bạc, danh lợi, thành tích…
Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ của con, Xin  ban cho con các ân huệ mà con đang khẩn xin Mẹ, và trên hết, xin Mẹ soi sáng cho con biết cầu xin Mẹ các ơn mà Mẹ muốn ban cho con nhất.
– Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh…
“Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *