fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN THỨ HAI MÙA VỌNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 3,1-12)

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Sống trong Mùa vọng, việc chúng ta cần làm là canh tân đời sống để đón mừng Chúa đến, vì ơn cứu độ chỉ có thể đến được với chúng ta qua nẻo đường sám hối, ăn năn. Đây chính là sứ điệp của thánh Gioan Tẩy giả muốn gửi đến từng người chúng ta hôm nay: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (c.2).

Nước Trời đã đến gần rồi, và chúng ta cần hoán cải, cần thay đổi từ bên trong nội tâm tới thái độ bên ngoài. Đó cũng là lời ngôn sứ Isaia đã kêu gọi trước kia: “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của ác ngươi. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, quả phụ.”[1] Đây là việc cần làm ngay, vì: “Cái rìu đã được đặt sẵn ở gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa không hề tắt” (c.10). Sám hối cũng là việc làm dành cho hết mọi người, không trừ một ai. Không ai có thể nghĩ rằng mình đã được chịu phép Rửa Tội, đã làm được một số việc đạo đức để rồi tự cho phép mình không cần sám hối.

Sám hối không phải là việc làm một lần thay cho tất cả, nhưng là một quá trình thực hành trong suốt cuộc đời. Kinh nghiệm cho thấy: có những tật xấu chúng ta cố gắng nhiều năm, nhiều tháng vẫn không chừa được. Thế nhưng, chúng ta đừng nản chí, thất vọng về những yếu đuối của bản thân, vì Thiên Chúa không nhìn vào kết quả những gì chúng ta làm được, nhưng Ngài nhìn vào những cố gắng của chúng ta. Đối với Chúa, sa ngã phạm tội không quan trọng cho bằng việc chúng ta biết can đảm trỗi dậy để tiếp tục con đường nên thánh.

– Sám hối đích thực là nhìn nhận mình có tội. Chỉ khi nào ý thức mình là tội nhân, chúng ta mới thực sự hoán cải và cần đến lòng thương xót tha thứ của Chúa.

– Sám hối đích thực phải cụ thể. Trước mỗi thánh lễ, chúng ta vẫn tự đấm ngực sám hối tội lỗi của mình, nhưng chúng ta cần ý thức cụ thể điều mình phải sám hối trong ngày hôm nay, chứ không làm như một thói quen.

– Sám hối đích thực cũng là hướng đến tương lai để thay đổi đời sống, tức là biết sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối” (c.8). Như ông Giakêu đã nói lên quyết tâm đổi đời của mình trước mặt Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi dành cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”[2] Đó là hoa quả tốt của lòng sám hối thành thật.

Tiếc thay, thế giới hôm nay đang mất dần ý thức về tội lỗi, nên chẳng mấy ai muốn nhìn nhận mình cần phải sám hối canh tân. Chúa đã đến và tay Ngài đang cầm nia để rê sạch lúa trong sân của Ngài. Chúng ta là thóc mẩy hay thóc lép, được thu vào kho lẫm thiên đàng hay bị bỏ vào lửa không hề tắt, điều đó tùy thuộc vào cách sống của mỗi người chúng ta.

Hôm nay, Giáo Hội mừng đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội mà Thiên Chúa ban cho Mẹ Maria. Đó chính là sự thánh thiện nguyên thủy mà Thiên Chúa đã ban cho con người từ buổi đầu sáng tạo, nhưng tiếc rằng nguyên tổ chúng ta đã đánh mất khi phạm tội. Nơi Mẹ Maria, Thiên Chúa đã tái tạo một thế hệ mới. Mẹ đã cộng tác với ơn Chúa, Mẹ lãnh nhận và bảo toàn cách trọn vẹn sự thánh thiện ấy trong sự khiêm tốn vâng phục thánh ý Thiên Chúa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền.”[3] Mẹ là mẫu gương thánh thiện tuyệt vời cho chúng ta: Mẹ đã dùng tự do để vượt thắng tội lỗi, để tuân phục và thi hành ý Chúa cho đến cùng.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Qua Bí tích Rửa Tội, tôi đã được phục hồi sự thánh thiện nguyên thủy. Noi gương Mẹ, tôi

  • Ý thức, gìn giữ sự thánh thiện trong tâm hồn, sử dụng tự do của tôi để chỉ làm những gì đẹp lòng Chúa.
  • Sám hối thật lòng và năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết luôn vâng phục và thi hành thánh ý Chúa như Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con luôn hướng về Chúa là Chân – Thiện – Mỹ và là cùng đích cuộc đời chúng con.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/516767359186450)
[1] Is 1,16-17
[2] Lc 19,8
[3] Lc 1,38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *