fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM – TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 1,19-28)
“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.”

Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người có cộng đoàn chứ không phải là một con người đơn lẻ, để con người sống với Thiên Chúa và với nhau. Vì Người sáng tạo mọi sự nên Người “biết rõ” mọi loài. Về phía con người, được Thiên Chúa cho sống trong mối tương quan thân tình với Chúa để được “biết” Ngài. Nhưng cũng ngay từ “những ngày đầu năm” ấy, nguyên tổ chúng ta đã phạm tội và phải xa lìa Thiên Chúa, khiến cho cả đoàn con cháu sau này phải cầu xin ơn để được nhận biết Đức Chúa, xin Chúa tỏ mình cho chúng ta và ban ơn để kéo chúng ta tiến đến gần Ngài.

Thế rồi, “giờ” đã điểm. Thiên Chúa quyết định tỏ mình ra cho con người và ở giữa con người để con người được nhận biết Ngài. Để ở giữa loài người, Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên một con người thật sự, được Đức Trinh Nữ Maria cưu mang chín tháng như chúng ta, và đã chào đời như chúng ta. Ngài cũng trải qua tiến trình phát triển, học ăn học nói, cũng tập lẫy tập bò như chúng ta. Đức Giêsu, Thiên Chúa-người ấy đã sống trọn kiếp người như tất cả chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngài âm thầm đến nỗi chẳng ai nhận ra Người, chẳng ai nhận biết Người, ngoại trừ rất ít người được Thánh Thần Thiên Chúa linh ứng cho biết: Đức Maria, thánh cả Giuse, bà Elizabeth, Gioan Tẩy Giả, hai cụ già tại đền thờ: Cụ Simêon, cụ bà Anna và các mục đồng.

Gioan Tẩy Giả thực thi sứ mạng dọn tâm hồn mọi người để đón nhận Vị Thiên-Chúa-Người ấy bằng cách làm phép rửa sám hối, và người ta tuôn đến với ông, những tưởng ông chính là vị Thiên Sai mà họ mong đợi. Thế nhưng, Gioan biết mình không phải là Đấng Kitô mà họ muốn tìm. Ông tuyên bố dứt khoát để họ đừng thần tượng hóa ông: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Rồi ông nói về Người: “có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”(c.26-27).

Người cao trọng đến thế, những cũng lại âm thầm đến thế! Vậy, làm thế nào để chúng ta nhận biết Người? Chắc chắn là chúng ta cần đến sự trợ giúp và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Trong bài đọc I, thánh Gioan tông đồ đã nói rằng: “dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Ki-tô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa.”[1] “Dầu” ấy chính là Thánh Thần mà chúng ta đã được lãnh nhận nhờ Bí tích Rửa tội. Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sự Thật, mà Chúa Giêsu là Sự Thật toàn vẹn. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta nhận biết sự thật chính là dạy chúng ta nhận biết Chúa Kitô.

Hơn ai hết, Đức Maria được Thánh Thần bao phủ trong ngày Truyền Tin, và Mẹ được nhận biết Người Con mà Mẹ cưu mang chính là Thiên Chúa thật. Mẹ thật có phúc hơn mọi người phụ nữ, vì các người mẹ trần gian được “biết” rõ đứa con mà họ cưu mang theo xác thịt, họ hiểu rõ tính nết và nhu cầu của đứa trẻ hơn người khác, vì đã quen nhận biết nó từ trong dạ của mình. Đức Maria không chỉ được “biết” Đức Giêsu theo kinh nghiệm con người ấy, mà Mẹ còn được “nhận biết” Thiên Chúa cách thâm sâu hơn kinh nghiệm người mẹ biết con, vì Người Con của Mẹ lại là chính Thiên Chúa của Mẹ. Ôi, Mẹ thật có phúc biết bao!

Chính vì thế, khi chị Elizabeth chúc mừng Mẹ có phúc hơn mọi người nữ vì được làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã không ngần ngại ca lên bài ca ngợi khen, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho Mẹ được như vậy, nhờ tình thương và quyền năng của Người.[2]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi năng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn tôi mọi nơi mọi lúc.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, con xin chúc mừng Mẹ, vì Mẹ được ơn nhận biết Chúa cách thâm sâu hơn hết mọi tạo vật, nhờ Thánh Thần. Xin Mẹ giúp con luôn giữ tâm hồn sạch tội, để xứng đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần, để Người ở mãi trong con và soi dẫn con, cho con được nhận biết Chúa mỗi ngày một thâm sâu hơn. Xin Mẹ cũng giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi mọi người xung quanh, nhất là nơi những người bé mọn. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/538067210389798)

[1] 1Ga 2,27
[2] X. Lc 1,39-55

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *