fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8,27-33)

“Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Đã có khi nào chúng ta đặt vấn đề một cách nghiêm túc rằng: Thiên Chúa là Ai đối với tôi? Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ đã theo Người, cùng sống với Người suốt thời gian dài: “Anh em bảo Thầy là ai?” (c.29)

Ông Phêrô đã trả lời rất chính xác: “Thầy là Đấng Ki-tô.”  Nhưng sự chính xác đó có thể nói là do “may mắn”, vì quả thật chính ông đã không hiểu được ý nghĩa sứ mạng Kitô của Thầy. Bằng chứng là ngay sau đó, ông đã mạnh miệng ngăn cản Thầy đi vào con đường đau khổ để thực thi sứ mạng ấy và đã bị Thầy mắng cho: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (c.33)

Có lẽ không chỉ mình Phêrô, mà hầu hết các môn đệ đều hiểu sứ mạng Kitô của Thầy Giêsu theo cái nhìn chính trị: Thầy sẽ là một lãnh tụ như Thủ lãnh Samuel[1] hay như vua Đavid, sẽ đánh đuổi ngoại xâm và lập lại thể chế mới cho Israel… Chả thế mà các ông đã tranh luận sôi nổi rằng ai sẽ làm lớn, cả hai anh em Giacôbê và Gioan cũng đã âm thầm xin trước hai ghế bên tả-hữu của Thầy[2]?

Đức Giêsu biết rõ tư tưởng của các môn đệ, nên khi Phêrô tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô”, thì Người đã cấm các ông không được nói với ai về điều đó, và ngay lập tức, Người nói cho các ông biết về con đường đau khổ mà Người phải đi, theo ý muốn của Thiên Chúa. Đó là con đường tự hạ và tự hủy, điều mà các môn đệ không tài nào hiểu được: Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”[3]

Ngay trong bối cảnh thế giới đang đối diện với đại dịch Covid-19 hiện nay, nhiều người trong chúng ta vẫn muốn vạch ra cho Chúa những phương án để xin Chúa thực hiện điều này điều kia, vì tự tin rằng đó là cách tốt nhất theo ý chúng ta nghĩ. Chúng ta vẫn muốn dẫn dắt Thiên Chúa đi theo đường lối của mình. Nhưng, Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Isaia rằng:

“Trời cao hơn đất chừng nào
thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy”[4].

Chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn và bất lực của mình trước Thiên Chúa toàn năng, để lắng nghe và suy gẫm các biến cố xảy ra dưới ánh sáng của Lời Chúa, để thấy được ý muốn của Thiên Chúa và sống theo đường lối của Người như Đức Maria đã làm. Mẹ đã luôn ý thức mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Chúa, để phục vụ thánh ý Người. Khi chưa hiểu rõ ý Chúa, Mẹ đã nêu câu hỏi cách rất đơn sơ: Việc ấy xảy ra cách nào?”, và khi biết được ý Người, Mẹ khiêm nhường xin vâng và thực thi cách trọn vẹn: Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói.”[5]

Mẹ tự nguyện đi vào kế hoạch của Thiên Chúa trong tất cả mọi việc. Cứ nhìn vào sự âm thầm vâng phục của Mẹ trong các biến cố được Tin Mừng kể lại, chúng ta sẽ phải ngạc nhiên khi thấy Mẹ bình thản đón nhận những nghịch cảnh của cuộc sống, không một lời than trách hay kêu ca. Bởi Mẹ xác tín tư tưởng của Chúa không giống tư tưởng người đời, và đó là sự hợp lý của TÌNH YÊU.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Lắng nghe ý Chúa muốn tôi làm gì cho Chúa (nơi tha nhân) trong cơn đại dịch này?
  • Quảng đại đáp lại tiếng Chúa bằng sự sẻ chia thời gian, sức lực và tài lực cho ai cần đến.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe và suy niệm trong lòng những biến cố Chúa cho xảy đến với con, với thế giới chúng con hôm nay dưới ánh sáng Lời Chúa. Xin Mẹ giúp con khiêm tốn nhìn nhận thân phận thụ tạo của con trước mặt Chúa, và luôn biết xin vâng thực thi thánh ý Ngài với niềm xác tín rằng: “Kính sợ Chúa là đầu mối mọi sự khôn ngoan”[6]. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/572778466918672)
[1] X. 1Sm 7,15
[2] X. Lc 9,46; Mc 10,35-40
[3] Mc 10,45
[4] Is 55,9
[5] Lc 1,38
[6] Tv 111,10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *