fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY

03.03.2020 – THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 6,7-15)

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin .”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:

Bạn thân mến!!!
Nếu cơm bánh cần thiết cho sự sống của thân xác, thì cầu nguyện còn cần thiết cho sự sống linh hồn hơn thế nữa. Thế nhưng, chúng ta thường không biết phải cầu nguyện như thế nào cho đúng. Hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ và cho chúng ta một lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa nhất, đó chính là Kinh Lạy Cha.

Với Chúa Giêsu, cầu nguyện không phải là lải nhải nói nhiều như cách mà những dân ngoại vẫn làm, nhưng là đi vào mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân: Thiên Chúa không phải là một ý niệm nhưng là Cha của tất cả chúng ta, và như thế, chúng ta là anh chị em với nhau. Chúa Giêsu dạy chúng ta thưa chuyện với Chúa Cha bằng ngôn ngữ rất thân thương, gần gũi: Cha ơi! “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…”(c.9) Thiên Chúa vừa là Cha rất thương yêu, gần gũi với từng người chúng ta, nhưng Người cũng vừa là Đấng mà chúng ta phải hết lòng tôn thờ.

Thiên Chúa là Cha nhân lành hằng biết rõ con cái mình cần gì, trước khi chúng ta cầu xin. Thế nên, thay vì lải nhải kể cho Chúa nghe những bận tâm của ta, chúng ta hãy cầu xin cho “danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (c.9b-10). Vì ý thức được Cha yêu thương và muốn trở nên con cái hiếu thảo của Cha, chúng ta mong cho Danh của Cha được mọi người biết đến và tôn kính, và nhờ đó, Nước của Cha được hiện diện ở đây, bây giờ và thánh ý của Cha được cả thế giới tuân hành như cả triều thần thiên quốc luôn vâng phục ý Cha.

Sau đó, chúng ta cũng hướng về cuộc sống thực tế của con người với bốn lời nguyện: Xin cho lương thực hằng ngày; xin ơn được tha thứ và biết thứ tha cho người khác; xin ơn chiến thắng cám dỗ và được Chúa cứu khỏi sự dữ. Chúa biết ta cần lương thực để nuôi sống thân thể mỗi ngày, cũng như chúng ta cần ơn tha thứ mọi tội lỗi để linh hồn được sống mạnh mẽ, xứng đáng là con của Chúa. Đặc biệt khi ta cầu xin Chúa tha thứ cho ta, thì chính chúng ta cũng phải biết tha thứ cho những ai đã xúc phạm đến mình, vì ai trong chúng ta cũng có những giới hạn của thân phận con người. Cám dỗ luôn có mặt trong cuộc sống, chúng ta xin Chúa giúp sức để chiến thắng các cơn cám dỗ này và được Chúa gìn giữ khỏi mọi sự dữ phần hồn và phần xác, để luôn trung thành chọn Thiên Chúa và những giá trị của Nước Trời.

Đức Maria đã sống tâm tình cầu nguyện của kinh Lạy Cha cách sống động trong cuộc đời của Mẹ. Mẹ đã sống tương quan hiếu thảo đối với Thiên Chúa đến nỗi sẵn sàng từ bỏ mọi dự tính riêng cho cuộc sống tương lai, để nhận lấy thánh ý Chúa làm tương lai cho cuộc sống của Mẹ. Mẹ đã đặt lợi ích của Thiên Chúa, của Nước Trời trên lợi ích của cá nhân với niềm khát mong cho danh Cha cả sáng và cho nước Cha hiển trị. Mẹ đã thưa tiếng “Xin Vâng” đối với thánh ý Chúa để nhờ đó, chương trình cứu độ được thực hiện. Mẹ luôn kết hiệp với thánh ý Chúa, để tha thứ cho các môn đệ đã phản bội Chúa bằng cách này hay cách khác; tha thứ cho những lý hình đã đánh đòn và đóng đinh Con của Mẹ… Mẹ đã chiến thắng tất cả mọi cám dỗ, sự dữ và cả sự chết.

Sống Tin Mừng với Mẹ:

  • Theo bước Mẹ, tôi:
  • Cầu nguyện với kinh Lạy Cha cách ý thức, sốt sắng.
  • Tha thứ, cầu nguyện và chúc lành cho một người hay làm tôi đau khổ.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết sống kinh Lạy Cha trong tâm tình hiếu thảo đối với Chúa và yêu mến mọi người như Mẹ, để góp phần làm cho Nước Cha trị đến và Danh Cha cả sáng. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/580548042808381)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *