fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY

31.03.2020 – THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 8,21-30)

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi Hằng Hữu.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Bạn thân mến!!!

Lời Chúa trong bài đọc I thuật lại cho chúng ta câu chuyện trong Cựu Ước, khi ông Môsê dẫn dân Do Thái từ Ai Cập trở về đất hứa. Hành trình qua sa mạc vất vả, thiếu thốn mọi thứ nên Dân luôn miệng kêu trách Chúa và ông Môsê. Giữa lúc kêu trách như thế, họ gặp phải nạn rắn độc cắn chết nhiều người.[1] Khi đó, họ đã thức tỉnh và nhận ra tội lỗi của họ đã xúc phạm đến Chúa. Họ thú lỗi với Môsê và xin ông cầu cùng Chúa cho họ được sống: “Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi.”[2]

Nhờ sự thống hối ăn năn của dân và lời chuyển cầu của Môsê, Đức Chúa đã bảo ông đúc một con rắn đồng và treo lên: “Ai bị rắn độc cắn mà nhìn lên con rắn đồng ấy thì được sống”. Quả thật, Dân đã được chữa khỏi, không phải vì họ tin vào con rắn, nhưng là nhờ tin vào lời Đức Chúa đã phán. Con rắn được treo lên làm dấu hiệu để nhờ đó, họ được cứu thoát khỏi cái chết vì nọc rắn độc. Con rắn đồng năm xưa chính là hình ảnh tiên báo về Đức Giêsu.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi Hằng Hữu” (c.28a). Như thế, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Người chính là Thiên Chúa: “…Tôi bởi thượng giới… tôi không thuộc về thế gian này” (c.23). Mặc khải này được hoàn tất trọn vẹn khi Người được “giương cao” trên thập giá: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”[3]. Lời khẳng định của Chúa Giêsu luôn là niềm hy vọng và nguồn sống cho tất cả chúng ta, giữa những đau khổ và khó khăn, đặc biệt trong mùa chay với đại dịch 2019-nCoV đang diễn ra cách khủng khiếp trên toàn cầu.

Đức Giêsu, Đấng cứu độ muôn dân, đã mang lấy tội lỗi của nhân loại mà đóng đinh vào thập giá. Nhờ Người, sự sống đã được ban lại cho toàn dân, sự sống mà Ađam vì bất tuân đã đánh mất năm xưa. Để từ nay, khi chúng ta nhìn lên Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu chịu treo trên thập giá, chúng ta được đón nhận sự sống từ nơi Người: “Bất cứ ai ngước trông lên đều được cứu, không phải do bởi vật họ nhìn, nhưng là do chính Ngài, Đấng cứu độ muôn người hết thảy”[4].

Người đầu tiên đã nhìn lên Đấng được “giương cao” để lãnh nhận ơn cứu độ chính là Đức Maria, người Mẹ hiền dấu yêu của Người. Khi đón nhận cái chết đau đớn của Con trên thánh giá, Mẹ là người thấm thía hơn ai hết lời tiên báo của cụ già Simêon năm xưa: “Một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn bà…”[5]. Giữa cảnh đau buồn cùng cực, khi chứng kiến người Con duy nhất của mình đang bị tước đi sự sống, Mẹ vẫn trung kiên đứng dưới chân thập giá với niềm tin tưởng, cậy trông, vì biết rằng, Con của Mẹ sẽ trở nên nguồn sự sống cho muôn người.

Chữ M được lồng vào cây thánh giá ở mặt sau Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ[6] của Mẹ, nói với chúng ta về sự tin tưởng và gắn bó mật thiết của Mẹ với Chúa Giêsu trong cái chết cứu độ của Người. Mẹ sẽ chuyển cầu cho tất cả chúng ta.

Sống Tin Mừng với Mẹ:

  • Theo bước Mẹ, tôi:
  • Vui lòng đón nhận những khó khăn, bất ổn và thiếu thốn về tinh thần cũng như vật chất trong mùa đại dịch với tinh thần lạc quan.
  • Tin tưởng nhìn lên Thánh Giá và cầu xin Chúa sớm giải thoát nhân loại khỏi những ngày đau buồn và sự chết.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu và vững tin Ngài là sự sống cho nhân loại. Xin Mẹ chuyển cầu cho nhân loại chúng con được hưởng sự sống từ cái chết cứu độ của Chúa. Xin Chúa chiếu giãi ánh sáng sự sống cho chúng con giữa bóng đêm sự chết đang lan tràn khắp địa cầu. Xin Đấng đã được “giương cao” sớm ra tay cứu thoát nhân loại tội lỗi chúng con.  

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/598921300971055)
[1] Ds 21,4b-9.
[2] Ds 21,7
[3] Ga 3,14-15
[4] Kn 16,7
[5] Lc 2, 35
[6] Mặt sau Mẫu Ảnh. https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *