fbpx

ĐIỂM HẸN THÁNG 7. 2020 – Ngày thứ mười bốn

KỶ NIỆM 190 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI
THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ
1830-2020

LÊN ĐƯỜNG THEO BƯỚC
THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ

Ngày thứ 14:
GIÁO HỘI CHIÊM NGƯỠNG
ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI


Đức Thánh Cha Piô IX

1792 – 1878

Vô Nhiễm Nguyên Tội là một đặc ân vô tiền khoáng hậu, nhờ công nghiệp vô cùng quí báu của Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc loài người. Đức Mẹ biết rõ điều này. Mẹ rất biết ơn Thiên Chúa và quí trọng ân sủng này.

Chính Mẹ đích thân tỏ ra cho thế giới biết đến đặc ân này của Mẹ khi hiện ra với Sơ Catherine Labouré và dạy Sơ hãy cho đúc Mẫu Ảnh và đọc lời kinh: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ” để tôn vinh Thiên Chúa và nhận lãnh những ơn cần thiết qua tay Mẹ.

24 năm sau, Đức Thánh Cha Piô IX đã công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08.12.1854:Với uy quyền của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô,  của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như của riêng Ta, Ta công bố, tuyên ngôn và xác nhận tín điều được mạc khải bởi Thiên Chúa buộc mọi tín hữu phải tin vững vàng và trung kiên là ‘Rất Thánh trinh nữ Maria, ngay từ giây phút đầu thai, nhờ đặc ân của Thiên Chúa toàn năng và công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, đấng Cứu Thế, đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì vết của nguyên tội ”(TCF: 204).[1]

Bốn năm sau, 1858, Đức Mẹ đã hiện ra ở Lộ Đức, xưng mình: Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội!, như một dấu ấn cho tín điều trên.

Ga 1, 14:
“ Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Muốn trở nên người phàm để ở giữa loài người, Ngôi Lời phải được sinh ra bởi một phụ nữ. Thiên Chúa đã chuẩn bị một chỗ ở xứng đáng cho Con của Ngài là cung lòng đức Trinh Nữ Maria. Như thế, bởi một ân điển đặc biệt của Thiên Chúa, Đức Maria đã sống ngoài tình trạng tội lỗi ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống.

Tuy nhiên, Đức Maria vẫn còn bản tính loài người như chúng ta, những kẻ đã được Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa cứu chuộc. Mẹ vẫn được tự do, để nói lời xin vâng hay từ chối tình yêu Thiên Chúa. Mẹ đã phải chiến đấu với sự xấu để trung tín với Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc. Cho đến cùng, Mẹ là nữ tỳ khiêm hạ, và Thiên Chúa có thể thực hiện những điều tốt đẹp nơi Mẹ: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[2] 


Cùng với Giáo Hội và noi gương Sơ Catherine Labouré, chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ chúng ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hãy xin với Mẹ cho chúng ta biết sử dụng tự do như Mẹ, để kế hoạch tình yêu của Chúa được thực hiện nơi chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ là những người được chúc phúc như Mẹ!  


[1]https://www.kath-vietnamesen.de/html/tn_iu_v_c_m.html
[2] Lc 1, 38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *