fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

14.9.2020 – LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan. (Ga 3,13-17)
 “…ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
“Lạy Chúa, con đã làm gì mà phải chịu thế này?…”

Đó là lời chúng ta thường nghe từ những người gặp đau khổ, rủi ro trong cuộc sống. Người công giáo chúng ta vẫn nhìn đau khổ là thập giá. Lẽ tự nhiên, không ai muốn đón nhận thập giá. Chúng ta thường né tránh, phản kháng hoặc thậm chí có người nổi loạn khi gặp đau khổ, buông lời xúc phạm Thiên Chúa và mất đức tin. Đó là tình trạng của người trộm cùng chịu đóng đinh với Chúa nhưng lại không nhận biết Chúa, thách thức và xỉ nhục Chúa.

Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng lễ Suy tôn Thánh giá. Chúng ta tuyên xưng Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta…[1] 

Sở dĩ Thánh giá được tôn vinh như thế là vì Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô đã chấp nhận nằm trên đó để chịu đóng đinh, tra tấn cách tàn bạo nhất cả về thể xác lẫn tinh thần, để làm hy tế cứu chuộc nhân loại. Tự bản chất ban đầu, thập giá là một hình phạt khủng khiếp và man rợ nhất mà người Rôma dành cho các tội nhân của họ; nhưng Chúa Giêsu  đã làm nó trở nên Thánh Giá cứu chuộc. Ngày nay, Thánh Giá được đặt trang trọng chính giữa mỗi nhà thờ, trên bàn thờ mỗi gia đình Công Giáo hoặc đeo trên cổ mỗi người.

 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một… để thế gian nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (cc.16-17)

Chúng ta không thể suy cho thấu, nói cho cùng về mầu nhiệm thập giá. Chúng ta chỉ cần chiêm ngưỡng thánh giá Chúa với một lòng tin chân thành và đơn sơ như người trộm lành, để thấy rằng Thiên Chúa đã đến ở với chúng ta, Ngài đón nhận tất cả những đau khổ, tội lỗi và bầm giập của kiếp người với chúng ta, bên cạnh chúng ta. Người trộm lành đã nhìn nhận mình tội lỗi và chấp nhận thập giá vì thấy mình đáng tội, và chỉ dám xin Chúa nhớ đến anh khi đã vào nước trời. Anh là người đầu tiên được Chúa Giêsu hứa cho ở trên thiên đàng[2].

Thánh giá vẫn luôn có mặt trong đời sống mỗi người chúng ta, và Chúa Giêsu cũng luôn hiện diện gần gũi khi ta phải vác thập giá hay cả khi ta bị treo trên thập giá của đời ta. Ước chi chúng ta biết nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu để nhận ra được Thiên Chúa vẫn yêu thương ta, Ngài cùng chịu đau khổ với ta và nhờ tín thác vào Chúa mà chúng ta được Phục Sinh với Người trong cuộc sống muôn đời.

Khi chiêm ngắm Thánh Giá Chúa, chúng ta luôn thấy có bóng dáng Mẹ Maria. Mẹ luôn hiện diện bên Chúa Giêsu trong mọi biến cố của cuộc sống và đặc biệt dưới chân thánh giá. Nếu như cả cuộc đời Đức Giêsu đều hướng đến hy tế trên thập giá, thì có thể nói: cả cuộc đời Mẹ cũng luôn hướng về hy tế cứu độ. Khi thưa tiếng Xin Vâng, Mẹ đã sẵn sàng hiến tế chính mình cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đặc biệt, khi nghe lời tiên báo của cụ già Simêon, Mẹ đã đau trước- nỗi đau mà chính Con của Mẹ sau này phải chịu để cứu độ nhân loại. Từ đó, từng ngày, Mẹ cùng với Chúa Giêsu tiến về núi Sọ. Mẹ đã hiệp thông cách đặc biệt với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ. Nhờ Mẹ, lòng thương xót của Chúa được đổ tràn trên chúng ta.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Theo bước Mẹ, tôi sẵn sàng trở nên sứ giả của lòng thương xót bằng cách

  • Luôn niềm nở, thân thiện với mọi người.
  • Vui nhận những trái ý, những bất công và kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để cầu nguyện cho những người đang gặp đau khổ.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết đón nhận thánh giá mỗi ngày trong đời con như Mẹ đã luôn xin vâng ý Chúa. Đặc biệt những lúc đau khổ, xin cho con luôn xác tín vào tình yêu cứu độ của Chúa và tình mẫu tử của Mẹ, biết hoán cải và trở về với Chúa để được sống muôn đời. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/711293239733860)

[1] Lm Hoàng Kim
[2] X. Lc 23,43

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *