fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG- THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG

14.12.2021 – THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG

Mt 21,28-32
“…Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin…” (Mt 21,32)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Vào những thập niên bảy mươi, tám mươi của thế kỷ mười sáu, đất nước Tây Ban Nha đã sản sinh ra một “cặp đôi hoàn hảo”, đó là hai vị tu sĩ thánh thiện và Tiến sĩ Hội Thánh: thánh Têrêsa Avila và vị thứ hai là thánh Gioan Thánh giá được Giáo Hội kính nhớ hôm nay. Cả hai vị đã trải qua những đau khổ và thử thách lớn lao, nhưng nhờ biết cộng tác với ơn Chúa, xác tín “Chúa là sức mạnh, là nơi nương tựa và hướng đạo của tôi”,[1] các ngài đã trở thành những “người nghèo của Thiên Chúa” và được Thiên Chúa giải thoát khỏi những đau khổ trong thân xác, được cảm nghiệm niềm hạnh phúc tuyệt vời với những kinh nghiệm thần bí về Chúa ngay ở đời này.

 Cả hai bài Lời Chúa hôm nay đều nói đến việc Thiên Chúa yêu thương và cứu độ những người nghèo hèn, người chỉ biết phó thác cậy trông vào Chúa. Đó không chỉ là những người nghèo về vật chất, nhưng là những người bị coi là tội lỗi, không có công đức gì trước mặt Chúa. Họ ý thức mình bất lực và bất xứng nên cần được Chúa xót thương. Do đó, họ sẵn sàng thực hành những điều Chúa truyền dạy, chứ không chỉ là thưa vâng với hình thức đạo mạo bên ngoài. Đức tin không chỉ dừng lại ở lời nói, lời kinh, lời cầu nguyện, hay vẻ đạo đức bề ngoài. Đức tin cần được thể hiện qua hành động như thánh Giacôbê đã nói: Đức tin không có hành động là đức tin chết.”[2]

Hai người con trong dụ ngôn của Chúa biểu thị cho hai nhóm người trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Người con nói không với cha, nhưng sau biết hối hận và đi làm vườn nho là hình ảnh của những người thu thuế và gái điếm, những người bị xem là tội lỗi công khai, nhưng họ biết mình phạm tội, can đảm nhận tội và xin tha thứ là biết nhận ra ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Trái lại, “các thượng tế và các kỳ lão trong dân” tự cho mình đạo đức, lại nghe cảnh báo sẽ bị người thu thuế và gái điếm vượt mặt trên con đường tiến về Nước trời, vì họ giống người con nói vâng nhưng lại không làm theo ý cha.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “một trong các tội của thời đại chúng ta là mất đi cảm thức về tội.[3] Cũng như các kinh sư và người Pharisêu, tất cả chúng ta đều đã phạm tội, nhưng nhiều người không nhận ra tội của mình, vì lương tâm chúng ta dần dần trở nên phóng túng và đánh mất cảm thức về tội. Tuy nhiên, cái đáng tiếc không phải là việc ta đã phạm tội, nhưng điều thật sự nghiêm trọng là có tội mà cứ cho là mình đạo đức, thánh thiện, lấy mình làm chuẩn để chê bai hoặc lên án người khác. Sống tâm tình Mùa Vọng, dọn lòng đón chờ Chúa đến, điều quan trọng là biết hối hận, như người con thứ nhất và làm theo điều Cha muốn: sống công bình, bác ái, liên đới với tha nhân, với thiên nhiên vạn vật…sống như vậy là thể hiện dức tin vào Chúa, và nhờ tin chúng ta được hưởng ơn cứu độ.

Mẹ Maria chính là người nghèo của Thiên Chúa, vì Mẹ luôn sống đức tin: nhìn nhận mình chỉ là “phận nữ tỳ hèn mọn”, và sẵn sàng xin vâng thực thi ý Chúa[4], dù phải buông bỏ chương trình riêng rất tốt đẹp và thánh thiện của mình. Tuy nhiên, khi nhận mình hèn mọn và không có gì trước mặt Chúa, Mẹ lại được Chúa ban cho tất cả mọi ơn phúc cao trọng,  và được hưởng phúc thiên đàng cả hồn lẫn xác. Mẹ chính là người bạn đường tuyệt hảo cho chúng ta trên hành trình đức tin tiến về Thiên Quốc.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi sẵn sàng hủy bỏ ý riêng, dù nó tốt đẹp, ngay khi biết được nó không phù hợp với ý Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết ý thức những giới hạn và yếu đuối, tội lỗi của mình và khiêm nhường sám hối, cậy trông vào Chúa, để đáng được hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/pos…40685717)

[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-15-10-thanh-teresa-avilatrinh-nutien-si-hoi-thanh-45298
[2] Gc 2,26
[3] https://www.maikhoi.net/2020/02/dtc-phanxico-mot-trong-cac-toi-cua-thoi-dai-chung-ta-la-mat-di-cam-thuc-ve-toi.html
[4] Lc 1,38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *