fbpx

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa – Lễ trọng hằng năm: 01.01


“Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.

[1]Vào năm 431, công đồng Êphêsô đã tuyên bố: “Các nghị phụ không ngần ngại gọi Ðức Trinh Nữ Maria là “Mẹ Ðức Chúa Trời”. Không phải vì Mẹ đã sinh hạ thiên tính của Ngôi Lời Thiên Chúa. Mà vì nhờ Mẹ mà Ngôi Lời Thiên Chúa mang một thánh thể với một linh hồn có trí năng mà Ngôi Lời Thiên Chúa đã kết hiệp với trong một Ngôi duy nhất khi sinh hạ trong thể xác”.

Và tín điều đó Công Ðồng long trọng tuyên bố bao hàm những điểm sau đây:

  1. Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải là Mẹ sinh ra bản tính Thiên Chúa mà là Mẹ một người Con chính là Thiên Chúa.
  2. Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải là Mẹ của một người con đã kết hợp với Thiên Chúa hay là đã trở nên Thiên Chúa, mà là Mẹ của Ðấng là Thiên Chúa từ thuở ban đầu.
  3. Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa: không phải chỉ là Mẹ sinh hạ thể xác Ðức Giêsu mà thôi, mà là Mẹ của Ðấng đã mặc lấy thân xác nơi Mẹ, là Ðấng có trước Mẹ là Chúa Giêsu.

Hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, chúng ta dành ngày đầu năm dương lịch mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa là để tôn vinh Mẹ là Nữ Vương thời gian, một thời gian mới của ân sủng.

Thật vậy, qua Mẹ, Thiên Chúa đã đến khai mạc thời cứu rỗi như lời đã hứa sau khi nguyên tổ phạm tội. Mẹ đã cùng dân tộc Do Thái ngày đêm cầu khẩn Đấng Cứu Thế mau đến. Khi sứ thần tới “truyền tin” và Mẹ thưa “Xin Vâng”, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Mẹ.  Mẹ trở nên Mẹ Thiên Chúa ngay từ giây phút ấy và nhân loại bắt đầu một trang sử mới.

Mừng lễ này, chúng ta cùng nhau ca tụng Mẹ vì tình thương Thiên Chúa dành cho Mẹ, đã chọn Mẹ cộng tác vào kế hoạch cứu chuộc của Chúa, Mẹ đã nhận lời Chúa và đi đến cùng. Cùng với thánh nữ Louise de Marillac, đồng sáng lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái với thánh Vinh Sơn, đã được ơn chiêm ngắm lâu giờ những mầu nhiệm cao cả nơi Mẹ, chúng ta dâng lời ngợi ca:[1] https://vntaiwan.catholic.org.tw/maria2/methien1.htm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *