fbpx

CÙNG MẸ CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT – TUẦN CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 18-25.01.2022 (Ngày thứ năm)

NGÀY THỨ NĂM
«Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ» (Mt 2,9)
÷÷÷÷÷÷

Chủ tọa: (làm dấu và đọc) Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

  • Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng…

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

  • Lời Chúa: Mt 2, 7-10

 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.

Suy niệm: (có thể chia ra 2 người đọc)
Như chúng ta đã biết, Thiên Chúa chọn một DÂN RIÊNG cho Ngài. Ngài cùng bước đi với dân, bảo vệ và ngày đêm dõi theo dân. Tuy nhiên, đường đi không phải lúc nào cũng thẳng tắp, có những gồ ghề, lên xuống và đôi khi phải quay đầu đi lối khác. Nhưng trên hành trình ấy, điều chắc chắn là Thiên Chúa luôn che chở, bảo vệ để dân Chúa không bị chùn chân, trật bước và té nhào, vì Ngài là người Cha “không đành chợp mắt ngủ yên”. Ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất, ánh sáng của Chúa vẫn ở với dân. Ánh sáng ấy chiếu soi qua các vị Ngôn Sứ được sai đến để hướng dẫn dân Thiên Chúa trên đường đi và nhắc nhở về giao ước mà Ngài đã ký kết với dân. Đến thời viên mãn, Thiên Chúa sai Con Một của Ngài đến, Đức Giêsu Kitô. Người là ánh sáng soi đường cho muôn dân, là vinh quang của Thiên Chúa nơi trần gian, là nguồn sống thần linh và Người đóng dấu giao ước mới bằng máu của Người.

Con đường phía trước để đạt được sự hiệp nhất và kết hợp mật thiết hơn với Đức Kitô không phải lúc nào cũng trơn tru và sáng rõ. Trong những nỗ lực chân thành của chúng ta để xây dựng sự hiệp nhất, thật tiếc là đôi khi chúng ta dễ dàng đánh mất sứ điệp căn bản của Thánh Kinh: Đức Chúa không bỏ rơi dân Ngài, ngay cả khi thất bại ê chề và chia rẽ. Đây không chỉ là sứ  điệp về niềm hy vọng cho các Kitô hữu mà còn cho toàn thế giới.

Câu chuyện của các nhà Đạo Sĩ nhắc nhở, dù chúng ta là ai, thì chính nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao mà Thiên Chúa  dẫn tất cả chúng ta đến với Đức Giêsu Kitô, Đấng là ánh sáng cho muôn dân.

Chủ tọa:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết để cho Thần Khí Chúa hướng dẫn. Dù đường xa tới đâu, xin để Ngài dẫn dắt chúng con đến sự hiệp nhất trong Đức Giêsu Kitô, ánh sáng của thế gian. Xin hãy mở mắt chúng con trước Thánh Linh Chúa và củng cố đức tin của chúng con, để chúng con tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, và chúng con thờ lạy Người và hoan hỉ trong Người như các nhà Đạo Sĩ đã làm ở Bêlem. Amen.

Đọc chung:
KINH CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT

Lạy Chúa Giêsu,
trước ngày chịu chết vì chúng con,
Chúa đã nguyện cầu
cho các Tông đồ và tất cả mọi người
được liên kết với nhau nên một,
như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con.

*

Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn
về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con.

*

Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận,
và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm,
lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con.

*

Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa
hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con
luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao.

*

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo,
xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa
con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục,
đến Yêu Thương và Sự Thật.
Amen.

Thánh  Giáo hoàng Phaolô VI


Bài hát: Xin chỉ cho con – Hùng Lân 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *