fbpx

CÙNG MẸ CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT – TUẦN CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 18-25.01.2022 (Ngày thứ sáu)

NGÀY THỨ SÁU
«Họ thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người» (Mt 2,11)
÷÷÷÷÷÷

Chủ tọa: (làm dấu và đọc) Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

  • Hát: Hãy chiếu soi lửa hồng…

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

  • Lời Chúa: Mt 28, 16-20:

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Suy niệm: (có thể chia ra 2 người đọc)
Khi Ba Vua từ miền xa đến Bêlem và nhìn thấy Hài Nhi cùng với Mẹ của Người, họ sấp mình phủ phục trước mặt Người. Tương tự như vậy, khi nhìn thấy bụi cây cháy bừng, Môsê che mặt, không dám nhìn Chúa. Khi các môn đệ nhìn thấy Đức Kitô Phục sinh trên núi ở Galilê, các ông vô cùng kinh ngạc và bối rối; tuy nhiên, các ông cúi đầu bái lạy Người. Trong việc thờ phượng trên thiên quốc, hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Ðấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người. Còn chúng ta, trước sự hiện diện của Chúa, chúng ta có sấp mình phủ phục hay ít nhất là cúi đầu sâu để thờ lạy Chúa không?

Nhưng làm sao có thể thực sự thờ lạy nếu trước hết chúng ta không thấy Chúa? Trong nhãn quan eo hẹp của con người, chúng ta thường chỉ nhận thấy những bất hòa, chia rẽ. Chúng ta thường quên rằng chỉ có Chúa là Đấng ban ân sủng cứu độ của Ngài trên hết mọi dân, cũng quên rằng chúng ta được chia sẻ cùng một Thánh Thần, Đấng dẫn dắt chúng ta đến sự hiệp nhất. Sự kiêu ngạo thường làm đôi tai chúng ta bị điếc: chúng ta tuân phục luật lệ và truyền thống của con người và khước từ tình yêu mà chúng ta được kêu gọi để chia sẻ như một dân tộc được công chính hóa bởi máu của Đức Kitô, trong cùng một đức tin vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ chúng ta.

Là những cộng đoàn được Chúa Thánh Thần linh hứng và hoạt động, chính Ngài hướng dẫn chúng ta đến với nhau, cũng như quy tụ và dẫn dắt hết thảy chúng ta đến với Một Chúa duy nhất. Chỉ khi bước theo chỉ dẫn của Thần Khí, chúng ta mới có thể «thờ lạy trong thần khí và sự thật». Tương lai của chúng ta trong Chúa là tương lai của sự hiệp nhất và yêu mến. Cuộc hành trình của chúng ta hướng tới mục tiêu này phải phản chiếu cùng một chân lý hiệp nhất trong Đức Kitô.

Chủ tọa:
Lạy Mẹ Maria, xin mở mắt chúng con nhận biết Chúa Giêsu và khiêm tốn thờ lạy Ngài, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu độ duy nhất của chúng con. Ước gì chúng con một lòng một trí cùng bước đi dưới sự hướng dẫn của ánh sáng Chúa, như chính những môn đệ xưa kia. Xin Đức Giêsu Kitô ban ân sủng của Chúa trên chúng con, hầu chúng con cùng nhau ca ngợi vinh quang của Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, cũng như làm chứng về Chúa cho tất cả những người xung quanh chúng con. Amen.

Đọc chung:
KINH CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT

Lạy Chúa Giêsu,
trước ngày chịu chết vì chúng con,
Chúa đã nguyện cầu
cho các Tông đồ và tất cả mọi người
được liên kết với nhau nên một,
như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con.

*

Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn
về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con.

*

Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận,
và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm,
lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con.

*

Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa
hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con
luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao.

*

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo,
xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa
con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục,
đến Yêu Thương và Sự Thật.
Amen.

Thánh  Giáo hoàng Phaolô VI


Bài hát: Chỉ có một ChúaTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *