fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA CHAY

06.3.2022 – CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA CHAY – NĂM C

Lc 4,1-13
“Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” (Lc 4,12)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Tháng 2 năm 2020, HĐGM VN đã khuyến cáo rước lễ trên tay để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cụ Tẻn vẫn cứ rước lễ bằng miệng. Bà Y con của cụ nhắc:

  • Mẹ ơi, Cha đã nhắc mình rước lễ trên tay, để tránh lây bệnh cho người khác đó mẹ.
  • Tao không có bệnh. Tao đi lễ thì Chúa sẽ không để tao bị nhiễm bệnh. Có đâu mà lây.

Các con cháu nói mãi cụ cũng không thay đổi. Không chỉ riêng cụ Tẻn, nhưng khá nhiều người trẻ trung hơn, nhiệt tình hơn, cũng nhân danh sự sốt sắng cá nhân để không tuân phục khuyến cáo của HĐGM về việc rước lễ trên tay. Họ cho rằng khi họ làm việc đạo đức, thì Chúa cũng phải làm phép lạ cho họ không bị nhiễm bệnh. Đó là thái độ thử thách Chúa chứ không phải đức tin chân thật.

Thử thách Thiên Chúa là một trong những chiêu thức của Satan đã từng cám dỗ Đức Giêsu. Khi chia sẻ thân phận con người, Đức Giêsu đã sống lại kinh nghiệm của Dân thánh xưa được Thiên Chúa dẫn dắt 40 năm trong sa mạc, và chính Thánh Thần cũng dẫn Người đi trong sa mạc suốt 40 ngày không ăn không uống. Chắc chắn đây là thời gian Chúa Giêsu sống mật thiết với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, để chuẩn bị cho sứ vụ Người sắp thực hiện. Sau đó, Người cảm thấy đói.

Satan lợi dụng thời cơ này để cám dỗ Chúa Giêsu đi lệch ra khỏi kế hoạch của Thiên Chúa đã vạch ra, không chấp nhận đi vào con đường khổ nạn, con đường thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Ba cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu trải qua liên quan đến những nhu cầu căn bản của con người.

Với hai cơn cám dỗ đầu tiên, Satan muốn Chúa Giêsu dùng quyền năng Thiên Chúa để đáp ứng xoa dịu những cảm xúc giác quan của con người: đói, khát, ngủ nghỉ, dục vọng thân xác, hoặc muốn có quyền lực thống trị thế giới thì quỳ xuống bái lạy nó để nhận được quyền cai trị thiên hạ, thay vì thi hành sứ mạng cứu thế theo đường lối của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng Lời Chúa mà ra lệnh cho nó: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” Và: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.

Cuối cùng, quỷ muốn Chúa Giêsu chứng minh người là Con của Thiên Chúa bằng một phép lạ ngoạn mục. Đây là cơn cám dỗ tinh vi cho những ai nghĩ rằng mình thánh thiện, tốt lành, gần gũi Thiên Chúa (ở trên nóc Đền Thờ), với đức tin của mình thì chắc chắn Chúa sẽ ra tay cứu mình… Ma quỷ dùng Lời Chúa để nói với Người, và một lần nữa, Chúa Giêsu đã không sập bẫy của ma quỷ. Người lại dùng Lời Chúa để đánh bại Satan: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

Cơm bánh vật chất và lợi lộc trần gian dù chóng qua, nhưng vẫn cám dỗ người ta bán rẻ lương tâm, sẵn sàng chối bỏ niềm tin vào Thiên Chúa. Trái lại, nhân danh lòng tin, hiểu sai Lời Chúa cũng dẫn chúng ta đến sự thủ thách tình thương của Chúa. Chiêm ngắm Đức Giêsu chiến đấu và chiến thắng các cơn cám dỗ, chúng ta sẽ biết cách chiến đấu và chiến thắng chính mình khi cậy dựa vào sức mạnh của Lời Chúa và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Mẹ Maria đã luôn lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời Chúa trong suốt cuộc đời. Có thể nói, ánh sáng của lời Chúa đã soi chiếu mọi biến cố xảy đến trong đời Mẹ. Nhờ đó, Mẹ trở thành người nữ tỳ khiêm tốn và trung tín của Chúa mà không có thế lực nào của sự dữ có thể thắng được.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Đọc Lời Chúa mỗi ngày để được ơn soi sáng và sức mạnh khi gặp thử thách, cám dỗ.
  • Cố gắng tránh xa các dịp tội và cầu xin Chúa: “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết lắng nghe Lời Chúa và trung thành với giáo huấn của Giáo Hội, biết đi theo đường lối của Chúa, không bao giờ thử thách Chúa nhưng luôn xác tín vào tình thương và sự quan phòng của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1051266029069911)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *