fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH

26.4.2022 – THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH

Ga 3,7b-15
“…ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (Ga 3,15)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong hành trình qua sa mạc để vào Đất Hứa, Dân Do Thái bị rắn lửa cắn chết nhiều người. Chúa nói với ông Môsê đúc một con rắn bằng đồng treo lên một cây cao, và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng đó thì khỏi phải chết. Từ đó, hễ ai bị rắn cắn mà tin lời ông Môsê dạy, cứ nhìn lên con rắn đồng là được cứu.[1] Không phải con rắn đồng đã cứu người Do Thái khỏi chết, nhưng chính lòng tin của họ vào lời Chúa dạy qua ông Môsê mà họ được cứu sống. Tuy nhiên, đó chỉ là sự sống đời này.

Trong suốt tuần này, thánh Gioan giới thiệu cho chúng ta kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện nơi Chúa Giêsu và nhờ quyền năng Thánh Thần. Đặc biệt, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô về “sự sống mới trong Thần Khí” của những người “được sinh lại bởi ơn trên[2]. Hôm nay, Người tiếp tục mặc khải về sự sống đời đời: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Tin vào Chúa Giêsu và đón nhận ơn tái sinh bởi nước và Thần Khí qua bí tích Thánh Tẩy, ta sẽ được ơn Chúa biến đổi từ bên trong. Chúng ta sẽ nhận ra một sự biến đổi diệu kỳ diệu, âm thầm và mạnh mẽ, làm thay đổi ý hướng mọi hành động trong cuộc sống của ta, đến khi ta nhận ra rằng “những động cơ và tham vọng của mình không như trước nữa…rằng đâu hẳn tự mình định hướng đời mình, mà là một Đấng khác sống nơi mình.”[3]

Trong khi người Do thái hy vọng Thiên Chúa sẽ xét xử thế gian và trừng phạt kẻ xấu. Nhưng Thiên Chúa lại đưa chính con mình lên thập giá để thế gian được cứu độ. Đó là điều họ không ngờ, nhưng nếu ai tin thì sẽ được sống muôn đời.[4] Tin vào Chúa Giêsu, Đấng “được giương cao” trên thập giá, là nhận biết và tin vào kế hoạch cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa mà chính Đức Giêsu thực hiện qua mầu nhiệm tử nạn và Phục Sinh của Người. Chính thánh Phaolô đã tuyên bố: “tôi không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Kitô bị đóng đinh vào thập giá.[5]

Tin và đón nhận ơn cứu độ từ mầu nhiệm thập giá, là xác tín rằng Chúa Giêsu đã đón nhận thân phận con người của chúng ta và đã chết thay cho chúng ta, và Người đã Phục Sinh để chúng ta được sống lại với Người. Tin vào Đức Giêsu bị đóng đinh là tự nguyện đi vào con đường mà Đức Giêsu đã đi, đón nhận những vui buồn, thách đố, gian nan trong cuộc sống mỗi ngày và hiệp dâng với hy tế của Chúa, chấp nhận hy sinh thời giờ và sự yên ổn riêng tư của mình, để nâng đỡ và phục vụ người khác như Người.

Đức Maria là người Kitô hữu đầu tiên đã được hưởng ơn tái sinh nhờ Thánh Thần. Cả cuộc đời Mẹ luôn sống trong tác động của Thần Khí. Mẹ được Thần Khí bao trùm trong ngày Truyền Tin và mọi giây phút cuộc sống. Nhờ Thần Khí, Mẹ ngày càng xác tín hơn vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Mẹ chiêm ngắm và bước theo con đường tự hạ, tự hủy của Người. Dưới chân thập giá, Mẹ chiêm ngắm và thờ lạy Đấng vì yêu thương đã được giương cao lên khỏi đất để kéo chúng ta lên với Người. Tin và đón nhận mọi biến cố trong cuộc sống cùng với Chúa Giêsu, Mẹ là người đầu tiên được hưởng trước ơn cứu độ với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, và được lên trời cả hồn lẫn xác.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, khi

  • Lắng nghe sự thúc giục của Chúa Thánh Thần và mau mắn thi hành.
  • Đón nhận những hy sinh trong cuộc sống cùng với Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Người dẫn dắt con bước vào đời sống mới và sống đời đời với Chúa Giêsu tử nạn và Phục Sinh. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1082768572586323)

[1] X. Ds 21,4-9
[2] X. Ga 3,3.7
[3] Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải, tr.1813
[4] X. Nt
[5] 1Cr 2,2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *