fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH

05.5.2022 – THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH

Ga 6,44-51
“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sách Công vụ Tông Đồ kể lại chuyện quan thái giám của xứ Ê-thi-óp vừa đi đường vừa đọc Kinh Thánh, và Thiên Chúa đã sai thiên sứ đưa ông Phi-líp-phê đến để giải thích Lời Chúa cho ông trên đường đi. Ông xin được chịu phép Rửa. Ông Phi-líp-phê đáp : “Nếu ngài tin hết lòng, thì được.” Viên thái giám thưa : “Tôi tin Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa.” Sau đó, ông đã được nhận lãnh phép Rửa.[1]

Thiên Chúa có nhiều cách thế để kêu gọi con người đến với Chúa Giêsu và tin vào Người để được sống đời đời. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (c.44). Thật vậy, nếu không đến với Chúa Giêsu và tin vào Người, chúng ta không thể được sống đời đời.

Để đến với Chúa Giêsu, ta phải được Chúa Cha ban ơn “lôi kéo”, dẫn dắt. Vì chúng ta không thể tự mình hướng về Thiên Chúa và sự Thiện. Trái lại, tính tự nhiên thường lôi kéo ta nghiêng chiều về tội lỗi và sự dữ. Chính vì thế, Thiên Chúa Cha không muốn chúng ta phải hư mất đời đời, Người đã dùng mọi cách thế để đưa ta đến với Đức Giêsu, Con của Người: “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi” (c.45). Viên quan thái giám trên đây đã lắng nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, nên ông đã vui mừng mời ông Phi-líp-phê lên xe ngựa để giải thích Kinh Thánh cho ông; ông cũng mở lòng tin vào Chúa Giêsu và xin chịu phép Rửa.

Tuy thế, Thiên Chúa vẫn luôn tôn trọng tự do của mỗi người. Do đó mới có những người từ chối không lắng nghe, không cộng tác với ơn Chúa, không đón nhận giáo huấn của Người nên không đến với Chúa Giêsu. Còn ai cộng tác với ơn Chúa, thì đến với Chúa Giêsu và tin vào Người. Và hễ “Ai tin thì được sự sống đời đời” (c.47).

Thiên Chúa vẫn không ngừng và không hề mỏi mệt trong việc ban ơn, dẫn dắt chúng ta. Mỗi biến cố lớn nhỏ trong đời ta là một lần Thiên Chúa nhắc nhở, dạy dỗ và lôi kéo ta đến với Chúa Giêsu, để ta khám phá ra ý định của Chúa và tìm được ý nghĩa cho cuộc đời mình. Có người ngoan ngoãn mở lòng với Chúa để đón nhận giáo huấn từ những lời dạy dỗ của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên, của cha sở ngay từ bé, nên sớm chọn đời tu hay sống một đời sống Kitô hữu tốt lành. Ngược lại, cũng có những người cần phải trải qua những đau khổ, vấp ngã trong cuộc sống mới nhận ra được lời nhắc nhở răn dạy của Thiên Chúa như thánh Phaolô bị ngã ngựa mà ngài đã kể lại nhiều lần…[2] Nhìn lại trong suốt hành trình cuộc sống, tôi có nhận ra được những lúc Thiên Chúa mời gọi, lôi kéo tôi đến với Chúa Giêsu không?

Với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc sống, Đức Maria đã quy hướng về Thiên Chúa. Qua biến cố Truyền Tin, Thiên Chúa đã trực tiếp ngỏ lời và mời gọi Mẹ cưu mang Chúa Giêsu. Mẹ đã tin và mở lòng đón nhận Chúa Giêsu, là chính Con Thiên Chúa hằng sống ở trong lòng Mẹ. Chính khi đón nhận sự sống nhân loại từ máu thịt của Mẹ, Người cho Mẹ được tham dự vào sự sống thần linh của Người. Nhờ nên một với Chúa Giêsu trong máu thịt, trong tinh thần vâng phục thánh ý Chúa Cha, và cả trong cuộc thương khó và Phục Sinh của Người, Mẹ là người đầu tiên được chia sẻ sự sống đời đời với Chúa trên thiên đàng.   

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi năng rước Chúa Giêsu Thánh Thể và rước lễ thiêng liêng, để được tham dự vào sự sống đời đời với Chúa ngay từ đời này.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con dọn lòng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể với tất cả lòng tin kính mến yêu như Mẹ, để xứng đáng được sống đời đời với Người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=108010925238373&id=103586152347517)

[1] X, Bài Đọc I, Cv 8,26-40
[2] X. Cv 9,3-7 ; 22,3-16 à 26,13-15.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *