fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – LỄ CHÚA BA NGÔI

12.6.2022 – LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM C

Ga 16,12-15
“Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy; Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,15)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ngày 25/8/2012, Giáo phận Phú Cường đã ghi nhớ một sự kiện hết sức đặc biệt: Lễ chuyển giao sứ vụ giám mục giáo phận, đang khi công trình xây dựng ngôi thánh đường trung tâm của giáo phận vẫn còn dang dở. Năm 2009, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã đặt viên đá đầu tiên và khởi công xây dựng ngôi nhà thờ Chính Tòa của giáo phận và năm 2012, ngài đến tuổi về hưu. Trước đó, tháng 5/2011, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, vị kế nhiệm của ngài được tấn phong giám mục. Chính vì thế, có nhiều vị đã nói đùa rằng: trong chữ Tước có chữ Tứ và chữ ước, nghĩa là Đức cha Tước là người Đức cha Tứ ước mong. Như vậy, Đức cha Tứ đã được mãn nguyện qua việc chuyển giao sứ vụ nhẹ nhàng tốt đẹp.[1] Đức Cha Giuse đã tiếp tục công trình xây dựng và khánh thành Nhà thờ Chính Tòa vào năm 2014.[2]

Nếu “Đức Cha Tước là người Đức Cha Tứ ước mong”, thì hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần là Đấng Chúa Giêsu gắn bó mật thiết suốt hành trình thực thi sứ vụ cứu thế của Người. Khi sắp rời xa các môn đệ, lúc họ còn chưa đủ sức lĩnh hội “Sự Thật Toàn Vẹn” mà Người mặc khải, hay có thể nói là “công trình xây dựng nơi các tông đồ” vẫn còn dang dở, Chúa Giêsu đã yên tâm “chuyển giao sứ vụ” ấy cho Chúa Thánh Thần: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (c.13).

Chúa Thánh Thần tiếp nối công trình của Giêsu nơi các tông đồ và Giáo Hội sơ khai, Người loan báo cho các ông Sự Thật Toàn Vẹn nơi Thiên Chúa: “Người sẽ không tự mình nói điều gì… Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (cc.13-14). Chúa Thánh Thần đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm sự sống của Chúa Ba Ngôi: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (c.15).

Như thế, Ba Ngôi không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng trao ban tất cả cho chúng ta.

  • Chúa Thánh Thần đưa ta đến với Chúa Giêsu: “Không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa mà không do Thánh Thần.”[3]
  • Chúa Giêsu đưa ta đến với Chúa Cha: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.[4]
  • Chúa Cha lại lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu bằng sức mạnh Thánh Thần: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy…”[5]

Thiên Chúa Ba Ngôi dạy ta cư xử với nhau trong tình yêu: không giữ lại gì cho riêng mình nhưng biết chia sẻ với tha nhân, đồng thời khiêm tốn nhường bước cho nhau, để người khác có cơ hội thành công, trổi vượt hay nổi nang hơn mình. Điều đó rất khó, nhưng không khó nếu được thực hiện trong tình yêu: cha mẹ chịu đựng tất cả để con được thành đạt, vợ chồng hy sinh cho nhau, anh chị em nhường nhịn…

Mẹ Maria là thụ tạo đầu tiên tham dự trọn vẹn vào tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và trở nên đền thờ đầu tiên được cung hiến Thiên Chúa Ba Ngôi.[6] Mẹ đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, mở lòng đón nhận cưu mang Chúa Con nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Mẹ đã luôn sống kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi và đã để cho Tình Yêu này hướng dẫn cuộc đời thường ngày của Mẹ, làm cho Mẹ luôn sống quảng đại dấn thân phục vụ kế hoạch cứu độ và phục vụ mọi người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, để Chúa tùy ý sử dụng tôi qua những việc bổn phận hằng ngày, để “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.[7]
  • Ý thức tuyên xưng Chúa Ba Ngôi khi làm dấu thánh giá.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con sống kết hợp với Chúa Giêsu, lắng nghe sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần và thi hành kế hoạch Chúa Cha đã dành sẵn cho cuộc đời con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130364596336339&id=103586152347517)

[1] X. https://phaolomoi.net/Default.aspx?view_type=tin_tuc&mode=news_view&id=125
[2] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/giao-phan-phu-cuong-le-khanh-thanh-va-cung-hien-nha-tho-chinh-toa-31936
[3] 1Cor 12,3
[4] Ga 14,6
[5] Ga 6,44
[6] X. “Cùng Mẹ tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi” https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/posts/pfbid01HzsEr3ZPimueSyCGhiZqry7nXnHDKu7CSmGSDURLxzBHhrBHLd53Ye4M5guYqeAl
[7] Kinh Lạy Cha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *