fbpx

CÙNG MẸ TÔN THỜ THIÊN CHÚA BA NGÔI – ĐỨC TRINH NỮ MARIA NGÔI ĐỀN THỜ ĐẦU TIÊN CUNG HIẾN CHÚA BA NGÔI

Hằng năm, sau chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là Đại Lễ mừng kính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, lễ trọng. Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm nhất của Kitô giáo. Ba ngôi là một Thiên Chúa có 3 ngôi vị: Cha, Con và Thánh Thần, do chính Chúa Giêsu mạc khải: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần[1]. Năm 382, Công đồng Rôma đã khẳng định: “Đây là ơn cứu rỗi của các Kitô hữu: tin vào Chúa Ba Ngôi, tức là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; được thanh tẩy trong Chúa Ba ngôi, chúng ta phải tin vững vàng rằng Thiên Chúa Ba ngôi là một Thiên Chúa duy nhất và quyền năng, vinh quang và hằng hữu”.

Là con cái Giáo Hội, chúng ta tin tưởng vào giáo huấn này, chúng ta yêu mến và tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế nhưng, còn Đức Mẹ đã sống trước công đồng thì sao?

Thật vậy, Đức Maria là một thiếu nữ Sion thời dân Ít-ra-en chỉ tin một Thiên Chúa duy nhất: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em)”[2].  Chắc chắn Cô đã dành nhiều thời gian chiêm ngắm công trình tạo dựng trời đất muôn vật, đọc Kinh Thánh và hồi tưởng những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện cho Dân Ngài tuyển chọn, trong đó có Cô. Cùng với tâm tình của vịnh gia, Cô đã nhiều lần ca tụng Thiên Chúa:

Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa,
Không trung kể lại những việc tay Người làm[3].

Thế rồi, đến thời viên mãn, Thiên Chúa sai sứ thần đến báo tin cho Cô về kế hoạch cứu độ nhân loại của Ngài và mời Cô cộng tác…Với niềm tin vào “Thiên Chúa duy nhất” mà Cô tôn thờ, Cô ưng thuận để cho Thiên Chúa / Ngôi Cha hoàn toàn tự do thực hiện chương trình của Ngài nơi Cô, thì chính Cô là người đầu tiên đón nhận Chúa Con / Ngôi Hai nhập thể trong cung lòng Cô. Công trình “vô tiền khoáng hậu” này được thực hiện nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần / Ngôi Ba.  Ba ngôi Thiên Chúa đã đến cư ngụ trong lòng Cô Maria. Thế là Đức Trinh Nữ Maria trở thành đền thờ đầu tiên cung hiến Thiên Chúa Ba Ngôi! Nơi đây, ngày ngày Mẹ đã thờ phượng Thiên Chúa như thế nào?

Qua sách Phúc Âm, các  thánh sử đã thuật lại:

  • Trước lời truyền tin của sứ thần, Mẹ đã “mở ra” với ý định của Thiên Chúa Cha, chứ không khư khư với ý riêng của mình, và thưa “XIN VÂNG”, không chỉ một lần nhưng là xin vâng nối tiếp xin vâng suốt cuộc đời, vì Mẹ đã xác định Thiên Chúa là trung tâm của đời sống Mẹ.
  • Ngày qua ngày, cùng hiệp hành với Giêsu, Mẹ khám phá ra ân sủng “vô nhiễm nguyên tội” được ban cho Mẹ và sứ mạng làm Mẹ Thiên Chúa / Chúa Ngôi Con, để phục vụ ý định yêu thương của Chúa Cha. Theo kế hoạch đó, Chúa Giêsu đến trần gian thiết lập Nước Trời và chết trên Thập giá, đền tội thay cho loài người.
  • Khi Chúa Giêsu về trời, cùng với các Tông Đồ, Mẹ đón nhận Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến. Chúa Thánh Thần tiếp tục công trình cứu độ, bằng việc ban ơn thánh hóa để giúp loài người nên con Thiên Chúa và nhận được ơn cứu độ của Chúa Giêsu.

Như vậy, cả cuộc đời Đức Mẹ là một hành vi thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ đã biến việc thờ phượng ấy thành một hành vi dấn thân trong cuộc sống.[4] 

Là con cái của Đức Maria, chúng ta noi gương Mẹ sống yêu thương để nên giống Thiên Chúa Ba Ngôi: cùng với Chúa Giêsu thi hành thánh ý Chúa Cha trong sự tác động của Chúa Thánh Thần. Hãy để cho Thiên Chúa làm trung tâm cuộc đời ta, nghĩa là để cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời[5], chứ không phải ý con, như trái đất luôn xoay quanh mặt trời. Một khi quyết tâm thực hành ý Cha, ân sủng của Thiên Chúa luôn đủ cho chúng ta: “Ơn Ta đủ cho con[6].

Thánh nữ Louise de Marillac truyền tải cho các Nữ Tử Bác Ái lòng yêu mến Đức Maria

Thánh nữ Louise de Marillac, Đấng Sáng lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái cùng với Thánh Vinh Sơn, đã thường xuyên chiêm ngắm Đức Maria để noi gương các nhân đức của Mẹ, đã nghiệm ra tình yêu của Mẹ với Thiên Chúa Ba Ngôi và đã ca ngợi:

Lạy Mẹ Maria, con dâng lời ngợi ca:
Mẹ là con yêu dấu của Thiên Chúa Ngôi Cha.
Mẹ cũng là thân mẫu của Thiên Chúa Ngôi Con
Và hiền thê xứng đáng của Chúa Thánh Thần.[7]

 

 


[1] Mt 28,19
[2] Đnl 6,4-5
[3] Tv 19,2
[4] X. Tông huấn Marialis Cultus số 21
[5] Kinh Lạy Cha
[6] 2 Cor 12, 9
[7] Bút tích thiêng liêng A.4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *