fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG –LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

19.6.2022 – LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – NĂM C

Lc 9,11b-17
“Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.” (Lc 9,17)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thời ngôn sứ Êlisa, một nạn đói xảy ra trong xứ Ít-ra-en. Có một người từ nơi khác đến đem biếu vị ngôn sứ hai mươi chiếc bánh lúa mạch. Ngôn sứ bảo tiểu đồng hãy dọn  bánh ra cho người ta ăn. Tiểu đồng hỏi ông: “Có bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được?” Ông bảo: “Cứ phát cho người ta ăn! Vì Đức Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.” Tiểu đồng phát cho người ta. Quả thật, họ đã ăn mà vẫn còn dư.[1]

Vào thời Chúa Giêsu, dân Do Thái cũng là một đám dân nghèo đông đúc đang bị người Rôma cai trị. Việc đóng thuế nặng nề khiến cho nhiều người thiếu thốn thậm chí không đủ ăn hằng ngày. Chúa Giêsu và các môn đệ cùng chia sẻ số phận ấy. Thế nên, khi cái đám đông đói khát cứ đi tìm Chúa thì Chúa đã “tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa” (c.11).

Khi tinh thần họ đã được thỏa mãn, Chúa Giêsu lại quan tâm đến sức khỏe thân xác của họ. Người không đành để họ phải tự tìm kiếm thức ăn như các môn đệ đã đề nghị, vì trời đã tối, lại ở giữa nơi hoang vắng. Quả thật, với một đám đông hơn năm ngàn người đàn ông, chưa kể các phụ nữ và trẻ em, làm sao có thể tìm mua thức ăn dễ dàng, cho dù họ có tiền đi nữa.

Chúa Giêsu bảo các môn đệ cho họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người, rồi Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá các môn đệ đem lại, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Kết quả là “ai nấy được no nê” (c.17).

Bữa tiệc ấy vừa gợi cho Dân Chúa nhớ lại phép lạ ngôn sứ Êlisa đã thực hiện, để dân chúng nhận biết Chúa Giêsu là bậc ngôn sứ vĩ đại hơn cả ông Êlisa, đồng thời là hình ảnh báo trước về bữa tiệc Thánh Thể Chúa Giêsu sẽ thực hiện sau này, khi Người ban chính thân thể Người làm của ăn của uống cho con người. Chỉ một Tấm Bánh Giêsu, nhưng tất cả chúng ta cùng “ăn” và cùng được no thỏa mà “vẫn còn dư”, là dấu chứng tỏ sự kỳ diệu của sự trao ban của Tình Yêu Giêsu.  

Khi lãnh nhận Thánh Thể, chúng ta được mời gọi sống bình đẳng, hiệp thông và hiệp nhất với nhau, đón nhận nhau trong từng nhóm nhỏ và chia sẻ cho nhau, vì tất cả cùng là anh em. Tất cả cùng là những người tự do: được “ngồi ăn” chứ không phải đứng hầu bàn như kẻ nô lệ. Như thế, Bí tích Thánh Thể mời gọi chúng ta hòa giải với nhau và không làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta không thể lãnh nhận Thánh Thể nếu lòng còn chấp nhất hận thù hay đam mê tội lỗi, vì tất cả cùng “ăn một Bánh”, cùng “uống một chén” trong mỗi thánh lễ, và sẽ cùng nhau tham dự bữa tiệc đời đời trên thiên quốc.

Với hai tiếng “ xin vâng”, Mẹ Maria đã trở thành Nhà Tạm di động đầu tiên cất giữ Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ trở thành người chầu Thánh Thể liên tục 24 giờ mỗi ngày. Mỗi bước chân đi và mỗi việc làm, Mẹ đều cùng đi và cùng làm với Chúa: đi thăm và phục vụ bà Êlisabeth, giúp đôi tân hôn tại Cana… Khi hiện ra với Chị Catherine Labouré năm 1830, Mẹ đã dậy Chị: “hãy đến nơi chân bàn thờ nầy (ĐM chỉ vào nhà Tạm). Nơi đây, nhiều ơn lành sẽ được tuôn ra cho mọi người lớn nhỏ đến cầu xin”.[2] Qua Chị Catherine, Mẹ cũng mời gọi chúng ta năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để nhận được các ơn cần thiết. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Nghe lời Mẹ, tôi siêng năng rước lễ và chầu Thánh Thể, để Chúa cùng sống với tôi mọi nơi mọi lúc.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết giục lòng khao khát rước Chúa Giêsu Thánh Thể và cảm tạ Người sau khi rước lễ cho xứng đáng. Xin giúp con luôn giữ tâm hồn sạch tội, để Chúa luôn ngự trong con và biến đổi con nên giống Chúa hơn mỗi ngày.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=133120322727433&id=103586152347517)

[1] X. 2V 4,42-44
[2] René LAURENTIN, Cuộc đời thánh nữ Catherine Labouré, trang 32.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *