fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 12.9.2022 – THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

12.9.2022 – THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Lc 7,1-10
“…xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” (Lc 7,7)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Gần 200 năm trước, Abraham Lincoln, vị tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ đã xóa bỏ chế độ nô lệ tồn tại rất lâu trong lịch sử phát triển của nhân loại, và thiết lập sự bình đẳng về nhân quyền ở đất nước này. Ấy thế mà hơn 2000 năm trước, một sĩ quan người Rôma đã có tư tưởng hết sức cấp tiến: ông đã yêu thương và hết lòng chạy chữa cho người nô lệ của ông như với người thân.

Có lẽ ông đã sống với những người Do thái cũng bằng một “cái tâm” tốt lành như thế, nên được họ đón nhận và có một số người Do thái đã trở nên bạn bè thân thiết của ông. Với chức vụ đang có, ông hiện đang cai quản 100 người dưới quyền mình. Thế nhưng, ông tự biết mình là “dân ngoại”, ông chấp nhận điều mà người Do thái cho rằng nhà của dân ngoại là nơi ô uế, nên không dám phiền Đức Giêsu phải bước vào – cho dù đó là một vinh dự đối với ông. Thậm chí, ông còn khiêm tốn nhận mình không xứng đáng đến gặp Chúa, nên đã nhờ các bạn hữu Do Thái đến gặp Người! Ông tin rằng Người có quyền năng ra lệnh cho căn bệnh mà không cần trực tiếp gặp bệnh nhân. 

Thế nhưng, còn hơn cả Abraham Lincoln, hơn cả viên sĩ quan này, Chúa Giêsu đích thân đến chữa bệnh cho tên nô lệ gần chết này. Quá ngỡ ngàng, ông vội ra đón Đức Giêsu với tất cả sự khiêm tốn: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” (cc.6-7). Việc làm của viên sĩ quan đã khiến Đức Giê-su ngạc nhiên và thán phục: “ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (c.9).

Sách giáo lý của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng: “Đức tin là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, được trao ban cho tất cả những ai cầu xin với lòng khiêm hạ; đó là nhân đức siêu nhiên cần thiết để được cứu độ.”[1] Đức tin của viên sĩ quan này quả là món quà nhưng không của Thiên Chúa. Chúa Giêsu trân trọng lòng tin, sự chân thành khiêm tốn, và lòng tốt của ông với người nô lệ, nên Người chữa lành cho người nô lệ của ông ngay lập tức.

Giáo Hội đã mượn lời của viên đại đội trưởng trên đây, để giúp chúng ta nhìn nhận và ý thức sự bất xứng của mình khi ta chuẩn bị lãnh nhận Thánh Thể trong mỗi thánh lễ, đồng thời xin Người chữa lành và thánh hóa chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thật sự xác tín Chúa Giêsu hiện diện thật sự nơi Bí tích Thánh Thể mà ta lãnh nhận, xác tín vào quyền năng siêu việt của Người khi người đến với ta không? Nếu xác tín thật sự, chắc chắn ta sẽ phải thốt lên như viên đại đội trưởng với tất cả sự kính cẩn và khiêm tốn: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.” Với xác tín ấy, chúng ta cần ý thức dọn mình kỹ càng và xứng đáng mỗi khi chuẩn bị Rước Lễ.

Đức Maria cũng từng ngạc nhiên và xúc động trước tình thương của Thiên Chúa dành cho Mẹ: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới…”[2] Vì thế, Mẹ tin tưởng và khiêm tốn “Xin vâng”, cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Người, cho dù có nguy cơ bị ném đá theo lề luật vì mang thai Con Thiên Chúa, không phải do người phối ngẫu của mình.[3] Chính Thánh Thần đã bao phủ Mẹ bằng ân sủng và quyền năng của Người, che chở và làm cho Mẹ nên mạnh mẽ để chu toàn vai trò làm mẹ của Đấng Cứu Thế, đấng hiệp công cứu chuộc nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi tập biết ngạc nhiên trước những dấu chỉ tình thương Chúa, sốt sắng dọn mình rước lễ và khiêm tốn cám ơn chịu lễ…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn vững tin vào Chúa, sống khiêm tốn và quảng đại với mọi người như Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/nDuTk)

[1] X. GLHTCG số 28.

[2] Lc 1,48

[3] X. Mt 1,18

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *