fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 30.4.2023 – CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM A

30.4.2023 – CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM A

Ga 10,1-10

“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.”(Ga 10,9)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Nếu có dịp ngắm quang cảnh thanh bình trên những ngọn đồi ở Galilê, nước Do Thái,  chúng ta sẽ thấy những người chăn chiên dẫn đàn chiên ra đồng cỏ xanh bên dòng suối mát. Khi chiều xuống, họ thường dẫn chiên về một cái hang lộ thiên hay một khu vực được che chắn kỹ lưỡng và chỉ có một lối ra vào duy nhất. Sau khi đếm và dẫn chiên vào đó, họ nằm ngay lối vào chật hẹp để bảo vệ đàn chiên. Như thế, họ vừa là người chăn chiên, vừa là cửa để bảo vệ chiên.

Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh đó để diễn tả mối tương quan gần gũi, gắn bó với đoàn chiên. Chúng được lo lắng, chăm sóc và bảo vệ, vì Người vừa là Mục Tử, vừa là Cửa Chuồng Chiên. Người đúng là mục tử mang nặng mùi chiên.[1] Người lấy chính thân mình, chính sự sống của Người để che chở, gìn giữ chúng ta khỏi sự dữ và dẫn đưa chúng ta đến nguồn sống dồi dào. Nhưng sự sống dồi dào mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta không phải là sự thịnh vượng vật chất hay sức khỏe thể lý ở đời này. Bằng chứng là những người đã từng được Chúa cho ăn bánh no nê, được chữa lành mọi bệnh tật, không có ai theo Chúa đến cùng.

Là mục tử đích thật, Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến sự sống đời đời bằng cách nuôi chúng ta bằng Lời và Bánh Hằng Sống là chính Mình Máu của Người. Người mặc khải cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha, Người bảo vệ chúng ta khỏi những giáo lý sai lạc, khỏi tội lỗi, sự dữ và ma quỷ…Người dẫn chúng ta qua con đường thập giá để đến vinh quang Phục Sinh. Tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, thánh Phêrô cũng sống và rao giảng về con đường thập giá của chính Chúa Giêsu. Vì thế, ta hãy sám hối, thay đổi đời sống để được ơn cứu độ.[2] Nếu làm việc lành mà phải đau khổ thì ta cứ kiên tâm và xác tín là ta đang đi theo con đường của Đức Giêsu, vị Mục tử của chúng ta, Đấng đã mang vào thân tất cả những yếu hèn, tội lỗi của ta mà đưa lên cây Thập Giá, để tha tội và cứu độ chúng ta.[3]

Chúa Nhật IV Phục Sinh thường được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, vì là ngày Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho có nhiều người dấn thân sống đời thánh hiến: các linh mục – tu sĩ, chia sẻ sứ mạng chăn dắt đoàn chiên của Chúa với trái tim người mục tử nhân lành. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các gia đình biết vun trồng ơn gọi bằng đời sống đạo đức, biết quảng đại dâng hiến những người con ưu tú của họ cho Chúa và Giáo Hội…

Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, mỗi chúng ta cũng được thi hành chức năng Tư tế, Ngôn Sứ và Vương Đế của Đức Giêsu. Vì thế, ta cũng trở nên mục tử và là cửa chuồng chiên cho gia đình và cho những người chúng ta có trách nhiệm. Chúng ta đi theo Chúa và khích lệ mọi người cùng sống khiêm nhu, hiền từ, nhẫn nhục như Chúa…

Giáo Hội đã xưng tụng Mẹ Maria là “Cửa Thiên Đàng”, vì qua Mẹ, Chúa Giêsu bước vào thế giới con người, và cũng nhờ Mẹ, nhân loại được bước vào cõi sống với Chúa Giêsu. Suốt đời Mẹ đã trung thành theo Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Chúa, nên Mẹ được no thỏa và “đầy ân phúc” của Chúa. Vì thế, Mẹ là người đầu tiên được hưởng sự sống đời đời cả hồn lẫn xác với Chúa Phục Sinh.

 SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, mỗi ngày tôi lắng nghe và bước theo Chúa Giêsu là Mục Tử của tôi qua việc đọc, suy gẫm Lời Chúa để biết “Chúa muốn con làm gì?” và đem ra thực hành.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cảm nhận được niềm hạnh phúc vì được Chúa nuôi dưỡng xác hồn con bằng Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, để con luôn gắn bó với Người là Chúa Chiên nhân lành của con, và nhờ đó, con được sống đời đời với Chúa.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

———————————————————————————————————-

April the 30 th 2023.

Fourth Sunday of Easter – Year A

Ga. 10,1-10.

“I am the Door. Anyone who enters through Me will be saved: he will go freely in and out and be sure of finding the pasture.” (Ga. 10,9).

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS:

If there’s an occasion for us to contemplate a peaceful panorama on the hills in Galilee, Israel, we’ll see the shepherds who are leading the sheep to the fresh green pasture beside a cool stream. In the afternoon, they often lead them to an outdoor cave or a well covered area where there’s only one exit. After counting and leading the sheep inside, they’ll lie down rightly at the narrow entrance to protect the flock.They’re thus both their shepherds and protectors.

For the purpose of expressing a relationship that is closely attached to the flock, Jesus used this illustration through which the sheep have been worriedly taken care and protected, because He is both a Shepherd and a Door of the Sheep Fold. Jesus is truly a Shepherd who has a strong smell of sheep. Thanks to His own Body, His own Life, we’re protected and kept from the evil and we’re lead to an abundant source of life. But the abundant life which Jesus has brought us isn’t the material prosperity or the physical health in this earthly life. The proof is that among the people for whom Jesus provided full of breads and cured all of their diseases, there’s nobody who followed Him to the end.

Being a real Shepherd, Jesus has lead us to the eternal life in which we are fed by His words, and the Bread of Life is truly His Body and Blood. We are revealed the Father’s love, we are protected from the false doctrines, sins, evils and devils … Jesus has lead us to the Resurrection glory through the cross way. Continuing Jesus’ mission, St. Peter also lived and preached Jesus’ own cross way. Therefore, let’s be penitent, change our life style, so that we’ll receive the salvation grace. If we have to suffer while doing the good deeds, we should be perseverant and have a relying hope that we’re following the way of Jesus, our Shepherd, Who has brought into His body our sins and our weaknesses which were lifted up to His cross, so that we had been forgiven and saved.

The fourth Sunday of Easter is often called The Good Shepherd Sunday, because this is a day which has been dedicated exclusively by the Church, for praying so that there will be many persons who commit themselves to the religious life: With their shepherd heart, the priests and the religious people are sharing with God the shepherd mission for His folk. Let’s also pray for the families, so that the religious vocation will be cultivated thanks to their pious life, and they will be generously ready to devote their outstanding sons or daughters to God and the Church …

After receiving the Baptism, each of us is also empowered of sharing with Jesus His Priestly, Prophetic and Royal Function. Therefore, we have also become the “shepherds and the door of the sheep fold” for our families and the persons for whom we have the responsibility. We’re following Jesus and we’re encouraging everyone to live modestly, gently and patiently as Him …

Mary was honored “the Heaven Door” because through Her, Jesus entered the human world, and thanks to Her, the humanity has been lead to the realm life with Jesus. Throughout Mary’s life of loyally following Jesus, listening to His words and practising them, She was satisfied and “full of grace”. Mary was thus the first one Who enjoyed the eternal life with the Rising Lord in both Her soul and body.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY:

Together with Mary, I’ll everyday follow and listen to Jesus, my Shepherd, through reading, meditating, in order to know “What the Lord wants me to do?” and practising His words.

PRAY WITH MARY:

O Mary, help me to experience the happiness of being fed by Jesus’ words and His Body and Blood, so that I’ll always attach with Him, my Good Shepherd, and I’ll thus live forever with Him. Amen.

O Mary conceived without sin
Pray for us who have recourse to You.

 

[1] X. ĐTC Phanxicô-Thánh Lễ Làm Phép Dầu, ngày Thứ Năm Tuần Thánh 28.3.2013

[2] Bài đọc 1, Cv 2,14a.36-41

[3] X. Bài đọc 2, 1Pr 2,20b-25

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *