fbpx

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN-NGÀY THỨ NHẤT

Những ai muốn làm tuần cửu nhật trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nên bắt đầu vào ngày Thứ 6 sau ngày Lễ Chúa Giêsu lên trời hoặc ngày Thứ 6 của tuần thứ 6 Lễ Phục Sinh.

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng An ủi thiêng liêng! Con yêu mến Ngài là Thiên Chúa thật của con. Con chúc tụng Ngài, qua việc kết hợp với những lời ca ngợi dâng lên Ngài của các thiên thần và các thánh trên trời. Con xin dâng lên Ngài trọn trái tim con, và những lời cảm tạ chân thành vì tất cả những ơn lành Ngài đã ban, cũng như đã không ngừng ban xuống cho nhân loại. Ngài chính là tác giả của mọi ân huệ siêu nhiên, và là Đấng làm dồi dào ân sủng nơi linh hồn của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Con xin Ngài hãy đến thăm viếng con với ân sủng và tình yêu của Ngài.

Ôi, lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự thật, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con: xin chiếu soi ánh sáng trên mọi dân tộc, để họ có cùng một đức tin và làm đẹp lòng Ngài. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.

NGÀY THỨ NHẤT

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban xuống trên chúng con bảy ơn của Ngài. Xin soi sáng sự hiểu biết của chúng con, để chúng con có thể biết về Ngài. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, để thánh ý Ngài sáng tỏ ra cho chúng con được thấy, để chúng con biết đón nhận thánh ý Ngài. Xin ban cho chúng con ơn biết lo liệu để chúng con biết điều gì là đúng. Xin củng cố đức tin chúng con để chúng con luôn có thể hoàn thành thánh ý Ngài. Xin thôi thúc chúng con tinh thần học hỏi để có thể tập trung sâu vào trong những sự thật mà Ngài tỏ ra cho chúng con. Xin cho trái tim chúng con được chìm đắm trong tinh thần giống trẻ thơ để chúng con có thể mang đến cho Ngài niềm vui. Xin cho chúng con biết kính sợ Chúa để không bao giờ chúng con làm buồn lòng Ngài, hay đi ra ngoài con đường thánh thiện. Xin ban cho chúng con đầy tràn các ơn của Ngài để chúng con làm rạng sáng danh Ngài. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh…

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *