fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 25.5.2023 – THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH

25.5.2023 – THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH

Ga 17,20-26

“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17,23a)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong ba ngày liên tiếp, chúng ta được đưa vào trong “Lời nguyện tế hiến” của Chúa Giêsu. Hôm nay là đoạn kết thúc lời nguyện ấy. Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho các tông đồ và môn đệ đang sống cùng thời với Chúa, nhưng người còn cầu nguyện cho từng người chúng ta hôm nay và mọi thời đại, là những kẻ nhờ lời rao giảng của Giáo Hội mà tin vào Người. Người đã thân thưa với Chúa Cha: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” (c.20). Các tông đồ và môn đệ, từ thời Chúa Giêsu cho đến chúng ta ngày nay là chính Giáo Hội của Người.

Điều Chúa tha thiết cầu xin cho Giáo Hội của Chúa, là “để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (c.21). Chúa Giêsu tha thiết xin cho từng người chúng ta được thuộc về gia đình của Thiên Chúa, gia đình đức tin. Trong gia đình ấy, chúng ta hãnh diện vì có chung một Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu là Anh Cả, còn tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Gia đình Giáo Hội là gia đình của chính tôi. Chúa Cha yêu mến tôi và trao Chúa Giêsu cho tôi, Chúa Giêsu dạy tôi yêu mến Chúa Cha, thi hành ý Cha và làm vinh danh Cha, để được sống đời đời với Cha…

Trong Bài Đọc I, Thượng Hội đồng Do Thái chia rẽ nhau vì họ chỉ quan tâm triệt hạ ông Phaolô mà không thi hành ý Thiên Chúa, không tin vào Chúa Giêsu như lời Phaolô rao giảng.1 Chia rẽ thì dễ, hiệp nhất lại vô cùng khó khăn. Chính vì thế, Chúa Giêsu cứ tha thiết lặp đi lặp lại lời cầu xin cho Giáo Hội của Người: “Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một…” (c.23a).

Để nên một với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã “không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”2 Vì thế, Người luôn sống trong thánh ý Chúa Cha và Chúa Cha cũng luôn ở trong Người. Theo cách đó, người môn đệ luôn tuân giữ những lời dặn dò của Chúa Giêsu, thì chính Người “ở trong họ” và như thế, Chúa Cha cũng ở trong họ nữa. Khi tất cả chúng ta cùng ở trong Chúa, cùng thực thi thánh ý Chúa, thì chúng ta được nên một với nhau. Khi đó, “thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (c.23b).

Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần là Tình yêu của Thiên Chúa đến trên Giáo Hội, các riêng trong Thượng Hội Đồng giám mục, cũng như trên Giáo Hội Việt Nam, giúp chúng ta bền tâm trên con đường hiệp hành và hiệp nhất. Xin Người thắp lên ngọn lửa yêu mến

trong lòng mỗi người chúng ta, giúp ta khiêm tốn lắng nghe nhau, biết vâng phục các vị hữu trách trong Giáo Hội, chân thành đóng góp ý kiến vì lợi ích chung, nói sự thật trong tình bác ái…

Khi được Chúa Thánh Thần “rợp bóng” trong ngày Truyền Tin, Đức Maria đã được nên một với Chúa Giêsu trong tình yêu hiếu thảo và sự vâng phục đối với thánh ý Chúa Cha. Mẹ đã hủy bỏ kế hoạch riêng để sống cho Chúa và cho ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Mẹ vui mừng đón nhận Chúa Giêsu đến “ở trong” Mẹ. Do đó, Mẹ vui mừng vì được “Thiên Chúa ở cùng”, và Đấng Thiên Chúa đang ở cùng Mẹ chính là “Đấng Cứu độ tôi”.3 Vì thế, Mẹ vui mừng cất lên bài ca Magnificat và Mẹ mang theo niềm vui đó đến cho gia đình chị Êlisabeth. Cho dù cách biệt về tuổi tác, địa vị, nhưng Mẹ đón nhận, cảm thông, giúp đỡ chị cho đến khi bé Gioan chào đời.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi tập cảm thông, đón nhận những khác biệt của người khác, và cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội và cho gia đình con được hiệp nhất, “nên một” với nhau trong Chúa. Xin dạy con biết xóa mình đi, để người khác được lớn lên. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,

Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *