fbpx

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ SÁU

Những ai muốn làm tuần cửu nhật trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nên bắt đầu vào ngày Thứ 6 sau ngày Lễ Chúa Giêsu lên trời hoặc ngày Thứ 6 của tuần thứ 6 Lễ Phục Sinh.

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng An ủi thiêng liêng! Con yêu mến Ngài là Thiên Chúa thật của con. Con chúc tụng Ngài, qua việc kết hợp với những lời ca ngợi dâng lên Ngài của các thiên thần và các thánh trên trời. Con xin dâng lên Ngài trọn trái tim con, và những lời cảm tạ chân thành vì tất cả những ơn lành Ngài đã ban, cũng như đã không ngừng ban xuống cho nhân loại. Ngài chính là tác giả của mọi ân huệ siêu nhiên, và là Đấng làm dồi dào ân sủng nơi linh hồn của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Con xin Ngài hãy đến thăm viếng con với ân sủng và tình yêu của Ngài.

Ôi, lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự thật, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con: xin chiếu soi ánh sáng trên mọi dân tộc, để họ có cùng một đức tin và làm đẹp lòng Ngài. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.


NGÀY THỨ SÁU

Lạy Cha ở trên trời, con xin Ngài gởi Thánh Thần Chúa đến. Nguyện xin Thần Khí của Ngài nhắc nhở con, mỗi khi con quên lề luật, quên tình yêu, và lời hứa của Ngài. Xin Thần Khí của Ngài làm trí nhớ của con nên mạnh mẽ, để luôn nhắc nhở con về sự thánh thiện, thông suốt, khôn ngoan, nhân hậu, trung tín và tình yêu của Ngài. Xin Thần Khí Chúa thôi thúc con khi con lười biếng; tăng sức mạnh khi con yếu đuối; soi sáng khi con không thể tự giúp mình. Xin thở vào trong con, hỡi Thánh Thần Chúa, để con làm những gì là thánh thiện. Khơi động trong con để con yêu những gì là thánh thiện. Xin bảo vệ con, ôi Lạy Chúa Thánh Thần, để con không bao giờ đánh mất những gì là thánh thiện. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh…

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *