fbpx

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN – NGÀY THỨ BẢY

Những ai muốn làm tuần cửu nhật trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nên bắt đầu vào ngày Thứ 6 sau ngày Lễ Chúa Giêsu lên trời hoặc ngày Thứ 6 của tuần thứ 6 Lễ Phục Sinh.

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng An ủi thiêng liêng! Con yêu mến Ngài là Thiên Chúa thật của con. Con chúc tụng Ngài, qua việc kết hợp với những lời ca ngợi dâng lên Ngài của các thiên thần và các thánh trên trời. Con xin dâng lên Ngài trọn trái tim con, và những lời cảm tạ chân thành vì tất cả những ơn lành Ngài đã ban, cũng như đã không ngừng ban xuống cho nhân loại. Ngài chính là tác giả của mọi ân huệ siêu nhiên, và là Đấng làm dồi dào ân sủng nơi linh hồn của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Con xin Ngài hãy đến thăm viếng con với ân sủng và tình yêu của Ngài.

Ôi, lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự thật, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con: xin chiếu soi ánh sáng trên mọi dân tộc, để họ có cùng một đức tin và làm đẹp lòng Ngài. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.


NGÀY THỨ BẢY

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, Đấng tạo dựng nên muôn loài, xin thăm viếng tâm hồn con với quyền năng của Ngài. Xin ban ân sủng, là khách trọ thân quen trong trái tim con mà Ngài đã tạo dựng. Ngài được gọi là Đấng An ủi, quà tặng từ tay Thiên Chúa, là nguồn gốc của mọi sự sống, ánh sáng và tình yêu, là lửa, và sự thiện hảo cao siêu nhất. Ngài là lời hứa của bảy ân sủng, ngón tay của bàn tay Chúa Cha, đã hứa ban cho chúng con bởi Chúa Cha, và Ngài làm cho miệng lưỡi chúng con nói điều sự thật. Xin chiếu ánh sáng vào các giác quan của chúng con, đổ tình yêu vào trái tim chúng con. Xin ban cho thân xác yếu đuối của chúng con được mạnh sức, để chúng con không bao giờ mệt mỏi làm điều tốt lành.

Xin đuổi kẻ thù xa chúng con, và ban cho chúng con bình an luôn mãi; xin cho chúng con luôn sẵn lòng theo những dấu chân Ngài để chúng con rời xa đường tội lỗi. Xin ban cho chúng con qua Ngài được lớn lên trong hiểu biết Chúa Cha và Chúa con, và để chúng con tin mạnh mẽ vào Ngài hơn bao giờ hết. Ước gì mọi lời ngợi khen và vinh dự đều thuộc về Chúa Cha trên ngai tòa cao sang, cùng với Chúa Con phục sinh và với Đấng An ủi muôn đời. Amen.

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.

Lạy Cha, kính mừng, sáng danh…            

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *