fbpx

GIA ĐÌNH VINH SƠN – CHÂN PHƯỚC GHÉBRÉ MICHAEL, CM

CHÂN PHƯỚC GHÉBRÉ MICHAEL, CM

Linh mục Tu Hội Truyền Giáo
Lễ mừng hằng năm: 30.8

1790-1855

Sinh khoảng năm 1790 (không biết chính xác) tại Ethiopie. Ngài không phải là Công Giáo gốc, nhưng là Chính Thống giáo. Ngài say mê tìm kiếm Sự Thật và trong quá trình tìm kiếm, ngài bị ấn tượng bởi lời rao giảng và đời sống của Đức Giám mục Công giáo xứ Abyssinie, Đức Cha Justin de Jacobis, thuộc Tu Hội Truyền Giáo thánh Vinh Sơn, và ngài dứt khoát xin gia nhập Hội Thánh Công giáo. Ngài được Đức Cha Justin de Jacobis truyền chức linh mục ngày 01.01.1851.

Ngài xin vào Tu Hội Truyền giáo, chưa kịp gia nhập thì năm 1853, đã bị  bắt trong một cuộc bố ráp và bị tống giam. Ngài chịu  những cuộc tra tấn trong suốt hai năm. Trong  cuộc đi bộ cưỡng bức ngài bị kiệt sức và  qua đời ngày 28.8.1855 . Ngài được  Đức Thánh Cha Piô XI phong chân phước ngày 3.10.1926.

Xem video CP. Ghébré Michael

 

 

Thánh Justin de Jacobis, CM (1800-1860)
Lễ mừng hằng năm: 30.7      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *