fbpx

CÙNG MẸ SỐNG MÙA XUÂN MỚI

MỒNG MỘT TẾT GIÁP THÌN: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
Bài Phúc Âm: Mt 6, 25-34

Khởi đầu năm mới, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, thể hiện qua việc sống tinh thần mới như giáo huấn của Chúa Giêsu: đó là sống tinh thần phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì xác tín rằng Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết luôn tìm kiếm Nước Chúa trước tiên, tin vào sự an bài khôn ngoan và đầy yêu thương của Chúa trên cuộc đời mỗi chúng con, xin giúp chúng con luôn chu toàn bổn phận hằng ngày và sống bình an dưới cái nhìn yêu thương che chở của Chúa.

 MỒNG HAI TẾT GIÁP THÌN: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ
Bài Phúc Âm: Mt 15, 1-16

Sau khi đã hướng về Thiên Chúa để tôn thờ, tạ ơn và cầu xin ơn bình an; hôm nay chúng ta hướng về tổ tiên, ông bà nội ngoại. Đạo hiếu là điều răn thứ bốn đã có trong mười giới răn của Chúa truyền cho Dân Chúa khi xưa và nay là Giáo Hội. Đây cũng là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Xin Chúa ban cho chúng con ơn khôn ngoan biết trân quí lệnh truyền của Chúa trên hết mọi sự, để tôn kính, yêu mến và phụng dưỡng cha mẹ cách chu đáo với trọn tình con thảo và sống tình nghĩa anh chị em họ hàng với nhau; không được viện bất cứ lý lẽ nào để bỏ rơi hoặc khinh thường cha mẹ.

 MỒNG BA TẾT GIÁP THÌN: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
Bài Phúc Âm: Mt 25, 14-30

Ngày mồng ba Tết được dành cho việc cầu xin Chúa thánh hóa mọi công ăn việc làm của chúng ta trong năm mới này, vì ai cũng phải lao động để nuôi sống bản thân và những người mình có trách nhiệm, noi gương Thiên Chúa luôn làm việc âm thầm qua công trình tạo dựng và cứu chuộc con người.

Xin Chúa ban cho chúng con biết cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu chuộc của Ngài, qua việc sử dụng những nén bạc Chúa ban cho và sinh lời để làm vinh danh Chúa: thời giờ, sức khỏe, gia đình, kiến thức, chuyên môn, cần cù, khéo tay…Cũng xin Ngài cho chúng con biết làm việc trong sự kết hợp với Chúa, làm theo thánh ý Chúa với lòng yêu mến và liên đới với anh chị em.

Lạy Mẹ Maria, Mùa Xuân của Thiên Chúa,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *