fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 04.06.2024 – THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

04.06.2024 – THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12,13-17

 “Của Xê-da, trả về Xê-da;
của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa!” (Mc 12,17)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi công dân trong một quốc gia, nhưng đối với người Do thái thời Chúa Giêsu, việc nộp thuế này không mang ý nghĩa đóng góp để xây dựng đất nước, vì họ đang bị Đế quốc Rô-ma cai trị nên phải nộp thuế cho Xê-da (hoàng đế Rô-ma). Đó là một điều sỉ nhục đối với người Do thái, bởi họ ý thức họ thuộc về Thiên Chúa và là Dân Riêng của Chúa. Một số người công khai chống đối đã bị bắt. Phần đông còn lại thì bằng mặt nhưng không bằng lòng. 

Chính vì thế, một số người đến đặt câu hỏi để gài bẫy Chúa Giêsu: “có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” (c.14d). Xét riêng về câu hỏi, ta thấy sự “lợi hại” ngay trong nội dung của nó, nhưng chính những người đặt câu hỏi mới nguy hiểm hơn: họ thuộc hai phe vốn kình địch nhau: phe Pha-ri-sêu yêu nước và phe Hê-rô-đê thân đế quốc. Nhưng chỉ vì ganh ghét với Chúa Giêsu nên cả hai phe đã liên minh với nhau để tìm cách triệt hạ Chúa. Nếu trả lời “không”, có nghĩa là chống lệnh của nhà vua, là phản đối chế độ và chủ trương phản loạn; nếu bảo “có”, là nhìn nhận vị trí tối thượng của Xê-da và bất trung với Thiên Chúa.

Thế nhưng, với Chúa Giêsu, sự giải phóng đích thực luôn đi xa hơn các tranh luận và sự đối nghịch giữa các phe phái. Hơn nữa, hoàng đế Rô-ma không phải là Thiên Chúa, cũng không là kẻ thù của Thiên Chúa như người Pharisêu vẫn quan niệm. Vì thế, việc tuân phục luật dân sự không đi ngược lại với việc thờ phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên, cần phân biệt tôn giáo và chính trị, chứ không nên dùng tôn giáo để biện minh cho các hành động chính trị của mình. Một cách rất tự nhiên, Chúa Giêsu đưa họ trở về với thực tại của vấn đề: nhìn vào đồng tiền nộp thuế, để thấy hình và danh hiệu được in trên đó là “của Xê-da”. Vậy thì: “Của Xê-da, trả về Xê-da” Nhưng Người nói thêm: “của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (c.17).

Phán quyết của Chúa Giêsu đã thức tỉnh những kẻ đang nghe Người, cách riêng cho chúng ta hôm nay. Thật vậy, nơi tâm hồn mỗi người chúng ta đều được in hình ảnh Thiên Chúa. Sách Sáng Thế nói rằng chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Người.[1] Chính vì thế, chúng ta phải “trả lại” cho Người những gì vốn thuộc về Người: thân xác, linh hồn, tài năng, của cải… Chúng ta không có quyền trên sự sống hay cái chết của chính mình cũng như của những người Chúa ban tặng cho mình (cha mẹ, con cái, người thân…). Hơn nữa, khi được lãnh nhận ơn cứu độ từ cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta lại được Người “chuộc về” cho Thiên Chúa, chúng ta “thuộc về Chúa” thêm một lần nữa. Do đó, chúng ta phải “trả về Thiên Chúa” bằng tất cả nỗ lực trung tín thực thi những điều Chúa mời gọi ta hằng ngày.

Không chỉ đợi đến cuối cuộc đời, nhưng Đức Maria đã sớm dâng lại cho Thiên Chúa tất cả những gì Chúa đã ban cho Mẹ: ngay khi được sứ thần truyền tin, Mẹ đã sẵn sàng và mau mắn hiến dâng tất cả: thân xác, linh hồn và cả cuộc đời Mẹ để phục vụ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ luôn ý thức những gì Mẹ có đều là ân ban của Thiên Chúa và Mẹ là nữ tỳ trung tín của Người. Mẹ thuộc trọn về Người, và Người có toàn quyền trên cuộc đời Mẹ. Đồng thời, Mẹ luôn sống tốt nghĩa vụ của người công dân khi chấp nhận về Belem khai hộ khẩu, dù sắp đến ngày sinh con…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Theo bước Mẹ, tôi

  • Tận dụng những ơn Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, làm vinh danh Chúa và đem lại bình an, niềm vui cho mọi người.
  • Chu toàn tốt bổn phận của người công dân.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã mau mắn dâng lại cho Thiên Chúa hoa trái của những ân sủng mà Chúa đã ban cho Mẹ, và trả cho Xê-da những gì của Xê-da. Xin Mẹ giúp con luôn sống thánh thiện, khôn ngoan, biết trả cho thế gian những gì của thế gian và dâng lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. St 1,26-27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *