fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 05.06.2024 – THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

05.06.2024 – THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12,18-27

“Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng,
nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.” (Mc 12,25)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong Tin Mừng hôm qua, những người Biệt phái và phe Hêrôđê đến gài bẫy Chúa Giêsu về việc nộp thuế cho hoàng đế, Người đã trả lời cách rõ ràng: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.[1] Hôm nay, một nhóm Xa-đốc lại đến chất vấn Chúa Giêsu về việc kẻ chết sống lại.

Văn hoá Do Thái cho rằng người giàu có và đông con là được Thiên Chúa chúc phúc (như ông Gióp[2]), người không có con là bị Thiên Chúa nguyền rủa, đông con nhiều cháu còn vinh dự hơn có nhiều của cải. Do đó người ta rất quan tâm đến việc cưới vợ lấy chồng để sinh con cháu nối dòng. Cũng vì thế, người ta có Luật “thế huynh”: người phụ nữ góa chồng phải lấy một người anh em của chồng, để sinh con và lưu truyền tên tuổi cho người chồng đã chết.[3]

Vì không tin có sự sống lại, nhóm Xa-đốc đã đặt ra câu chuyện một phụ nữ lần lượt lấy bảy anh em trai và tất cả đều chết mà không có con, rồi hỏi Chúa Giêsu: bà ấy sẽ là vợ của ai khi tất cả được sống lại?

Trước khi trả lời, Chúa Giêsu đã quở trách họ không hiểu biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa nên lầm lạc (c 24). Sau đó, Người mở mắt cho họ hiểu về cuộc sống đời sau, đó là sự sống được biến đổi toàn diện nhờ ân sủng của Thiên Chúa.[4] Người ta sẽ “giống như các Thiên Thần”, chỉ quan tâm đến việc yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, không cần lưu truyền nòi giống, không cần cưới vợ lấy chồng.

Giáo lý Công Giáo số 202-216 dạy: cuộc sống đời này chuẩn bị cho cuộc sống đời sau, và chết là ngưỡng cửa đưa vào chốn trường sinh. Đó là sự sống đích thật, “như các Thiên Thần”, yêu mến phụng thờ Thiên Chúa với một thân xác đã được biến đổi nên giống thân xác Phục Sinh của Đức Giêsu. Khi đó, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình thân ái giữa người với người vẫn được duy trì, mà còn trở nên hoàn hảo vững bền hơn nữa. Chính Chúa Giêsu đã nói với người trộm lành: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng[5] và Người nói với các môn đệ: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em…để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.[6]

Phần đông trong chúng ta cũng do thiếu hiểu biết Kinh Thánh và kinh nghiệm về quyền năng của Thiên Chúa, nên cái hiểu của chúng ta rất hạn hẹp và chủ quan, trần tục. Chúng ta đánh giá sự việc cách nông cạn, nên dễ dàng lên án hơn là lắng nghe và cảm thông. Cũng vì thiếu hiểu biết về Kinh Thánh, nhiều người chỉ chú tâm làm giàu, sẵn sàng bán rẻ lương tâm, ăn chơi trác táng “năm thê bảy thiếp”…không màng tới Lời Chúa nói về cuộc sống đời sau “sẽ giống như các thiên thần trên trời” (c 25). Rồi sau khi hưởng khoái lạc nhất thời, họ lại sống trong lo âu, bất an, sợ chết và tìm đến bói toán, xin xăm, để ru ngủ lương tâm…

Hơn ai hết, Đức Maria chuyên chăm đọc và tìm hiểu Kinh Thánh, Mẹ được lớn lên cùng với niềm tin vào Thiên Chúa quyền năng và hằng sống: “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi… Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người[7] và niềm xác tín vào sự sống đời sau. Vì thế, Mẹ sẵn sàng hy sinh đời sống hôn nhân để xin vâng ý Chúa. Thiên Chúa đã thánh hiến sự trinh khiết của Mẹ và làm cho Mẹ nên cao quý hơn các thiên thần. Giáo Hội dạy chúng ta tôn vinh Mẹ với danh hiệu là Nữ vương các Thiên Thần.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi học hỏi và suy gẫm Lời Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để sống trong sạch và trung tín chu toàn bổn phận hằng ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết giữ gìn con mắt, trí khôn, trí nhớ và mọi giác quan được trong sạch, để con được sống lại và cùng Mẹ chiêm ngưỡng Chúa giữa các Thiên thần đời đời. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Mc 12,17

[2] X. G 1,2-3

[3] X. Đnl 25,5-6

[4] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1701, phần chú giải

[5] Lc 23,43

[6] Ga 14,3

[7] Kinh Magnificat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *