fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 06.06.2024 – THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

06.06.2024 – THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12,28b-34

 “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực,
và yêu người thân cận như chính mình.” (Mc 12,33)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong Tin Mừng hôm qua, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng: mục đích tối hậu của con người không phải là những ngày tháng ngắn ngủi đời này, nhưng là sự sống đời đời. Khi đó, chúng ta sẽ “giống như các thiên thần”, sẽ cùng nhau yêu mến, thờ phượng, chiêm ngưỡng và ca ngợi Chúa. Cuộc sống trần gian này là thời gian để ta học cách sống yêu thương. Vì thế, các điều luật trong Cựu Ước chỉ xoay quanh vấn đề yêu thương: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người.

Do đó, khi một vị kinh sư hỏi Chúa Giêsu: điều răn nào quan trọng nhất trong các điều răn, Chúa Giêsu đã tóm kết ngay lập tức tất cả Lề Luật vào hai giới răn chính: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” Và: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (cc.29-31). Xét cho cùng, hai giới răn này chỉ là một giới răn duy nhất.

Yêu mến Thiên Chúa không phải là một hành động luân lý: phải làm điều này, hay tránh điều kia để khỏi phạm tội, cũng không phải là đọc vài ba kinh mỗi ngày, đi lễ ngày Chủ Nhật để giữ luật, đi theo phong trào sinh hoạt chia sẻ Lời Chúa, đi phát quà cho người nghèo… Nhưng đây thực sự là một tương quan với Thiên Chúa, tương quan này chi phối toàn bộ cuộc sống của ta.

Nếu “Tân Ước trình bày “Yêu mến Thiên Chúa”…như hoa trái đầu mùa của Thần Khí[1] thì rõ ràng yêu mến Thiên Chúa là một ơn do Chúa ban, chứ tự bản thân ta không thể yêu mến Người cho đúng được. Cũng thế, ta không thể yêu mến tha nhân cách đích thực nếu không có lòng yêu mến Thiên Chúa.[2] Đức Mến là một trong ba nhân đức đối thần mà ta phải cầu xin Chúa ban mỗi ngày, để được thêm Tin, Cậy và Mến Chúa hơn, nhờ đó mà yêu tha nhân hơn.

Chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, để ta có thể yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn: dùng khả năng hiểu biết của mình để nhận biết Chúa, tìm ý Chúa qua việc học hỏi và suy gẫm Kinh Thánh, qua những gì diễn ra trên thế giới, qua mọi người, mọi việc xảy đến, từ đó nhận biết tình thương Chúa dành cho tôi, và tôi sẽ làm gì để đáp lại tình yêu của Chúa. Khi đó, tôi cũng muốn làm cho thế giới và mọi người cảm nhận được tình yêu của Chúa qua cuộc sống của tôi, sẵn sàng hy sinh giấc ngủ để đến với Chúa trong Thánh lễ ban sáng, hy sinh thời giờ, sức khỏe và tiền của để giúp đỡ anh chị em, tập những thói quen lành mạnh để chăm sóc và bảo vệ môi trường… Đó chính là cách sống tình yêu thiết thực như Thánh Vinh Sơn Phaolô đã dạy các con cái nam nữ của ngài, “tình yêu được cụ thể hoá trong các việc làm bác ái, phục vụ người nghèo được tiến hành với niềm vui, sự kiên trì và tình yêu dịu hiền.”[3]

Mẹ Maria đã sẵn sàng hủy bỏ mọi dự tính riêng để nhường chỗ cho thánh ý Thiên Chúa. Mẹ chọn Chúa và trung tín gắn bó với Người qua tiếng “Xin vâng” suốt đời cho tới chân thập giá. Yêu mến Thiên Chúa, Mẹ cũng chia sẻ cùng một nỗi quan tâm của Chúa dành cho con người: Mẹ đi thăm viếng, chia sẻ niềm vui và giúp đỡ chị Elizabeth, giúp đôi tân hôn gặp sự cố khó xử tại Cana, hiện diện với các Tông đồ… Qua Mẫu Ảnh Phép lạ, Mẹ vẫn luôn quan tâm nâng đỡ và cứu giúp hết những ai chạy đến kêu xin Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi làm theo Chúa trong mọi việc, tham dự thánh lễ trọn vẹn, sốt sắng và dành thời giờ để giúp đỡ tha nhân.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cảm nhận sâu xa tình yêu của Chúa đã dành cho con, để con vui sướng đáp lại Người bằng tất cả lòng yêu mến chân thành trong việc thờ phượng Chúa và bác ái với tha nhân. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] X. Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải, trang 1702

[2] X. 1Ga 5,2

[3] SV XI,593

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *