SỰ VÂNG LỜI CỦA ĐỨC MARIA

Nhân đức thứ bảy:SỰ VÂNG LỜI CỦA ĐỨC MARIA Mẹ Maria đã luôn vâng phục Thiên Chúa qua những hoàn cảnh vui sướng và đau  khổ trong cuộc sống của Mẹ. Phúc Âm kể lại Mẹ đã ghi nhận tất cả những biến cố và suy niệm trong sự thinh lặng của cõi lòng. Chúa Giêsu đã tuyên bố “phúc cho những ai lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ”. Như thế, Đức Maria là môn đệ đầu tiên của Con của Mẹ. Niềm vui của Mẹ là làm hài lòng Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, trong sự …

Tiếp tục đọc

SỰ KHÓ NGHÈO CỦA ĐỨC MARIA

Nhân đức thứ sáu:SỰ KHÓ NGHÈO CỦA ĐỨC MARIA Chúa Giêsu, vốn dĩ là giàu sang, đã tự nguyện trở nên khó nghèo để nhờ đó, cho chúng ta trở nên giầu sang. Đức Maria cũng đã đi theo cùng một con đường với Con của Mẹ. Cùng với Giuse, Mẹ đã lên đền thờ dâng Chúa Giêsu, không phải với con chiên là của lễ của người giàu, nhưng với cặp bồ câu là của lễ của người nghèo. Ở Nazaret, Thánh Gia đã sống một cuộc sống kín đáo, ẩn dật, một cuộc sống bình thường lao động, …

Tiếp tục đọc

SỰ TRONG TRẮNG CỦA ĐỨC MARIA

Nhân đức thứ năm:SỰ TRONG TRẮNG CỦA ĐỨC MARIA Mẹ Maria hoàn toàn trong trắng, Đấng Vô Nhiễm, không vương mắc nguyên tội. Mẹ là sự trong suốt của Thiên Chúa, bởi vì Mẹ đã hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa trong một trái tim không chia sẻ. Mẹ đã để cho mình được biến đổi qua việc sống trước nhan thánh Chúa ngày qua ngày, sống với Chúa và cho Chúa. Đức Maria là một phụ nữ “thánh thể”, tâm hồn luôn biết ơn về những hồng ân Thiên Chúa ban cho, cố gắng nhìn mọi sự trong …

Tiếp tục đọc