fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

28.8.2022 – CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Lc 14,1.7-14
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống,
và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Năm 1830, một Tập sinh của Tu Hội Nữ Tử Bác Ái đã được Đức Mẹ hiện ra và trao cho sứ mạng truyền bá mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ qua mẫu Ảnh Phép Lạ. Điều đáng nói là Sơ Tập Sinh ấy đã giữ kín đặc ân được Đức Mẹ hiện ra, mà chỉ thưa với cha giải tội, như lời Đức Mẹ dạy. Nhưng cha không tin, lại còn rầy la, yêu cầu Sơ bỏ đi những “sự tưởng tượng” ấy… Sơ Catherine rất đau khổ, nhưng khiêm tốn đón nhận và kiên trì trình bày lại cho đến khi cha thực hiện điều Đức Mẹ yêu cầu. Suốt 46 năm sau đó, Sơ tiếp tục âm thầm chu toàn công việc phục vụ hằng ngày với lòng yêu mến Chúa và không hề khoe khoang với ai về  đặc ân này. Ngay cả Đức tổng giám mục Paris là người có quyền cho phép đúc Ảnh theo mẫu của Đức Mẹ, muốn gặp người diễm phúc được thấy Đức Mẹ nhưng, qua cha giải tội, Sơ từ chối một cách rất khiêm tốn.[1]

Khiêm tốn và âm thầm, không tìm cách gặp gỡ, kết thân với những người nổi tiếng và quyền thế chính là tính cách của Sơ Catherine Labouré. Chính điều đó làm cho Sơ trở nên đẹp lòng Chúa và được Chúa nâng lên. Tiếc thay! Các biệt phái và thủ lãnh thời Chúa Giêsu đã không biết đến con đường khiêm hạ ấy. Họ tìm cách giao du với những người có chức quyền để tìm lợi ích cho họ, và bỏ rơi những người nghèo khổ cơ cực. Thậm chí, họ còn tranh giành vị trí danh dự trong các đám tiệc để tự đề cao mình. Chính vì thế, nhân dịp được một vị thủ lãnh các người biệt phái mời đến dự tiệc, Chúa Giêsu đã dạy cho những khách được mời và cả chủ nhà những bài học quý giá về con đường khiêm nhường và sự quảng đại không tính toán vụ lợi.

Thật vậy, khi dạy “hãy chọn chỗ cuối để được mời lên trên”, Chúa Giêsu không có ý dạy người ta sống giả hình “để được vinh dự trước mặt mọi người” (c.10). Có nhiều người cho rằng mình xứng đáng ngồi chỗ nhất, nhưng “nhân vô thập toàn”, ta có thể “đứng nhất” ở một điểm nào đó, nhưng còn nhiều điểm thua kém người khác. Thế nên, Sách Huấn Ca đã dạy: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.[2] Người khiêm nhường biết nhìn nhận những điều kém cỏi nơi mình và xác tín điều tốt họ có được là nhờ ơn Chúa. Chính khi đó, họ tôn vinh Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ tôn vinh họ trong Nước của Người.

Hơn nữa, việc chia sẻ bữa ăn cho thấy tình huynh đệ giữa những người đồng bàn với nhau. Thế mà Chúa Giêsu dạy “hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” vì họ không có khả năng đáp lễ. Đó không chỉ là những người nghèo trong xã hội, mà còn là những người bị luật cũ xem như ô uế, bất xứng trước nhan Thiên Chúa và như thế, họ không được tham dự việc phụng tự và bị loại khỏi nhan Đức Chúa. Thế nhưng, chính Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với họ và Người đã đón nhận những gì chúng ta làm cho họ là làm cho chính Chúa,[3] để rồi cũng chính Người sẽ thay họ “đáp lễ” trong ngày các kẻ lành sống lại.

Tôi muốn “đồng bàn” và chia sẻ cuộc sống với ai hôm nay?

Đức Maria đã khiêm nhường nhìn nhận “phận nữ tỳ hèn mọn” của mình trước mặt Chúa. Mẹ thường quan tâm gần gũi những người bị coi thường và khinh rẻ: chị Elisabét hiếm muộn, các người giúp việc trong tiệc cưới, cũng như những người bé nhỏ trong xã hội mọi nơi mọi thời đại: Chị Catherine Labouré (1830), Bernadete (1858), ba trẻ Fatima (1917)…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sống âm thầm, khiêm tốn và gần gũi, gúp đỡ những người nghèo, khuyết tật, neo đơn…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhìn nhận sự hèn mọn và bất lực nơi mình, để chỉ cậy trông vào sức mạnh của Chúa, và quảng đại giúp đỡ những người cần được quan tâm. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/bvLo1)

[1] X. https://gdanhducmebanon.org/2020/07/27/gia-dinh-vinh-son-mung-73-nam-so-catherine-laboure-duoc-ton-phong-hien-thanh-1947-27-7-2020-tiep-theo/

[2] Bài Đọc I, Hc 3,18.20

[3] X. Mt 25,45

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *