fbpx

LẦN BƯỚC THEO CHA THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ (2019)

CHA THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ
1581-1660
VỊ TÔNG ĐỒ NGƯỜI NGHÈO
BỔN MẠNG CÁC TỔ CHỨC TỪ THIỆN BÁC ÁI[1]

Lễ mừng hằng năm: 27.9

Có lẽ Vinh Sơn Phaolô là một trong những vị thánh được viết tiểu sử nhiều nhất. Đã có trên 1.500 tiểu sử thánh Vinh Sơn, nhưng chất lượng lại không cân xứng với số lượng. Đa số các tác phẩm đã được biên soạn vào những dịp đặc biệt, như để mừng các bách chu niên ngày sinh, ngày qua đời hay ngày phong thánh của ngài, và nhắm đến những độc giả đa tạp, thuộc đủ mọi thành phần.[2]

Nhân dịp đại lễ mừng ngày cha Vinh Sơn được Chúa triệu hồi về thiên quốc, cách đây 359 năm, sau khi đã hoàn tất sứ mạng trên dương thế. Chúng ta dành cho ngài một thoáng nhìn mỗi ngày, trong 7 ngày, chiêm ngắm những kỳ công Chúa đã thực hiện theo dòng thời gian, dùng quyền năng và lòng thương xót của Ngài để biến đổi một cậu bé chăn súc vật-một người trẻ đầy tham vọng, đến một linh mục trẻ tuổi gặp nhiều gian nan thử thách, đến một cha xứ hạnh phúc, một linh mục gia sư cho một gia đình quí tộc. Từ nơi đây, ngài khám phá ra cái nghèo khổ thiêng liêng của giáo dân và tình trạng dốt nát của hàng giáo sĩ.

Cha chỉ thật sự bình an khi quyết định dành cả cuộc đời cho Thiên Chúa sử dụng để phục vụ người nghèo. Ước mơ riêng của ngài và gia đình khi xưa đã tan theo mây khói, nhường chỗ cho kế hoạch của thiên chúa. Vâng, từ khúc quanh cuộc đời này, cha Vinh Sơn đi vào con đường của Thiên Chúa là phải có Hội Các Bà Bác Ái, Tu Hội Truyền Giáo và Tu Hội Nữ Tử Bác Ái để phục vụ người nghèo về thể xác và tinh thần trong Giáo Hội. Ngài đã trở thành vị Thánh Tông Đồ của Lòng Thương Xót.

Nào chúng ta lên đường, lần theo từng bước chân của Vinh Sơn Phaolô!


BƯỚC THỨ NHẤT: VINH SƠN PHAOLÔ – MỘT CẬU BÉ CHĂN SÚC VẬT- MỘT SINH VIÊN CHỦNG SINH ĐẦY THAM VỌNG(CLICK ĐỂ XEM BÀI VIẾT)

BƯỚC THỨ HAI: VINH SƠN PHAOLÔ – MỘT LINH MỤC TRẺ TUỔI GẶP NHIỀU GIAN NAN THỬ THÁCH

BƯỚC THỨ BA: VINH SƠN PHAOLÔ – MỘT LINH MỤC TRẺ TUỔI TIẾP TỤC SỐNG ĐỨC TIN – MỘT CHA XỨ HẠNH PHÚC

BƯỚC THỨ BỐN: VINH SƠN PHAOLÔ – MỘT LINH MỤC GIA SƯ KHÁM PHÁ RA SỰ NGHÈO KHỔ THIÊNG LIÊNG VÀ SỰ DỐT NÁT CỦA HÀNG GIÁO SỸ

BƯỚC THỨ NĂM:VINH SƠN PHAOLÔ MỘT LINH MỤC ĐANG ĐƯỢC CHÚA BIẾN ĐỔI THÀNH KHÍ CỤ CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

BƯỚC THỨ SÁU: VINH SƠN PHAOLÔ QUAN TÂM ĐÀO TẠO HÀNG GIÁO SĨ ĐƯỢC MỜI LÀM CỐ VẤN CHO HỘI ĐỒNG TƯ VẤN QUỐC GIA

BƯỚC THỨ BẢY: VINH SƠN PHAOLÔ – MỘT VỊ THÁNH TÔNG ĐỒ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT


[1] ĐTC Lêô XIII, ngày 02.5.1885, đặt Thánh Vinh Sơn làm quan thày mọi tổ chức từ thiện bái ái trong GH và ngoài GH.
[2] Bernard PUJO, Vinh Sơn Phaolô người tiên phong, TU HỘI TGVS 2018, trang 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *